Kattoasentaja – Palkka ja toimenkuva

syys 20, 2023

Kattoasentajilla on erittäin tärkeä rooli rakennusalalla, sillä he vastaavat sekä uudisrakennusten kattojen asennuksista, että vanhojen kattojen uusimisesta. 

Työnkuvaan kuuluu katemateriaalin asentamisen lisäksi myös katon rakenteesta sekä veden- ja lämmöneristyksestä huolehtiminen. 

Katolla työskentely vaatii rohkeutta ja hyvää tasapainoa, joten tässä työssä tulee olla äärimmäisen huolellinen.

Kattoasentaja - palkka ja toimenkuva

Mitä kattoasentaja tekee?

Vaikka kattoasentajan työ saattaa näyttää ulospäin yksinkertaiselta, heidän työllään on tärkeä rooli suojellessaan meitä. 

CareerExplorerin artikkelissa kerrotaan kattoasentajan toimenkuvasta hyvin: “Katontekijät ovat erikoistuneet kattojen asennukseen, korjaukseen ja huoltoon. Katontekijät työskentelevät rakennusalalla ja ovat vastuussa siitä, että katot ovat rakenteellisesti ehjiä, säänkestäviä ja tarjoavat riittävän suojan rakennuksille sekä niiden asukkaille.”

Katontekijän asiantuntemus ja ongelmanratkaisutaidot edistävät kattojen yleistä laatua, pitkäikäisyyttä ja toimivuutta ja pienetkin puutteet voivat tuhota katon eheyden ajan saatossa. 

Teknisten taitojen lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot ovat myös tärkeitä kattoasentajalle. He eivät ole vuorovaikutuksessa ainoastaan asunnonomistajien kanssa, vaan tekevät myös tiivistä yhteistyötä arkkitehtien, urakoitsijoiden ja muiden rakennusprojektiin osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Peltikaton asennus

Peltikaton asentajan työ koostuu useista vaiheista, joilla varmistetaan laadukkaan ja kestävän kattorakenteen toteutuminen. Kattoasentajan toimenkuva on äärimmäisen monipuolinen ja myös hieman haastava. 

Toimenkuvaan kuuluu katon katteiden asennus, tiivistys- ja eristystyöt.

Ennen uuden peltikatteen asentamista varmistetaan, että vanhan katemateriaalin poisto tapahtuu asianmukaisesti. Lisäksi tämän jälkeen tarkistetaan, että alusrakenteet ovat kunnossa ja uusitaan ne tarpeen vaatiessa.

Peltikattoremonttiin kuuluu itse katon asennuksen lisäksi myös suunnittelua, mitoitusta ja tarvittavien materiaalien hankintaa.

Kuka voi olla kattoasentaja?

Kattoasentaja on tyypillisesti koulutukseltaan talonrakentaja, eli hän on suorittanut toisen asteen rakennusalan perustutkinnon (talonrakennuksen osaamisala).

Go Constructin artikkelissa kuitenkin muistutetaan myös siitä, että työskentely kattoasentajana onnistuu ilman koulutustakin: “Sinun tulee tutkia eri reittejä selvittääksesi, mikä on sinulle oikea. Vaikka joihinkin näistä vaihtoehdoista on tiettyjä vaatimuksia, työnantajat ovat myös kiinnostuneita ihmisistä, jotka ovat innostuneita, halukkaita oppimaan ja noudattamaan ohjeita.”

Katontekijät työskentelevät usein korkealla ja altistuvat erilaisille sääolosuhteille. Fyysistä voimaa ja kestävyyttä koetellaan päivittäin, kun raskaita laitteita ja materiaaleja kuljetetaan talon katolle ja liikutaan jyrkkiä kattoja pitkin. 

Katonasentajana oleminen vaatii viime kädessä omistautumista ja sitoutumista huippuluokan työntekoon, asiakkaiden ja työtovereiden hyvinvointi mielessä pitäen.

Topias Heikkilä Saneerauspojat Oy

Kattoasentaja koulutus

Kattoasentajilla on ratkaiseva rooli rakennusteollisuudessa, koska he varmistavat, että rakennukset ovat suojassa kaikilta sääolosuhteilta. 

Kuten aiemmassa kappaleessa kirjoitetaan, kattoasentajat ovat tyypillisesti koulutukseltaan talonrakentajia eli rakennusalan perustutkinnon (talonrakennuksen osaamisalalla) suorittaneita.

Kattoasentajan työtä voi kuitenkin tehdä ilman virallista koulutusta, mikäli vaadittavat tiedot ja taidot on valmis oppimaan työn ohella.

Jokainen kattoasentaja koulutetaan priorisoimaan sekä oman, että koko tiimin turvallisuuden. Olipa kyse sitten katolla liikkumisesta tai suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä, on ensiarvoisen tärkeää oppia ymmärtämään mahdolliset vaarat.Toimialalla, jossa työskennellään korkealla raskaiden koneiden ja materiaalien kanssa, kokonaisvaltainen turvallisuuskouluttautuminen on tärkeää.
Ammattitaito ja ymmärrys kehittyvät usein parhiaiten käytännönkokemuksen karttumisen myötä.

Paljonko kattoasentaja tienaa?

Kattoasentajan työstä kiinnostuneita usein tietysti kiinnostaa, kuinka paljon katontekijät tienaavat vuonna 2023. 

Kattoasentajien palkka vaihtelee 3 000-6 000€ välillä.

Palkkaan vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten työkokemus sekä työprojektin laajuus ja monimutkaisuus. Saneerauspojat tarjoavat työntekijöille joko urakka-, tai tuntipalkalla. Tuntipalkka neuvotellaan jokaisen työntekijän kohdalla erikseen osaamistason mukaan. Kokeneet kattoasentajat, jotka ovat erikoistuneet monimutkaisempiin ja vaativampiin kattoihin, voivat siis ansaita korkeampaa palkkaa.

Kattoasentaja TES

Kattoasentajien kohdalla sovelletaan rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusta.

TES tarkoittaa työehtosopimusta ja sen avulla määritellään jokaisen alan yleiset palkka- ja työehdot.  

Rakennusalan TES:n tavoitteena on varmistaa oikeudenmukainen palkkaus ja turvallinen työympäristö myös kattoasentajille. Tässä sopimuksessa määritellään muun muassa palkkatasot riippuen työntekijän työkokemuksesta, koulutuksesta ja tehtävästä. Lisäksi se käsittelee työvuorojen pituutta, lakisääteisiä vapaita sekä muita etuuksia. 

Työsuhdetta koskevat asiat ovat tärkeitä niin työnantajien kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

Kattoasentaja oppisopimus

Oppisopimus on suomalaisen koulutusjärjestelmän helmi, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kouluttautua työn ohessa. Tämä joustava opintomalli on lisännyt suosiotaan viime vuosina ja sen avulla tuhannet nuoret ovat päässeet etenemään urallaan nopeammin kuin tavallista opintopolkua pitkin.

Oppisopimuskoulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen yhdessä ammatillisessa oppilaitoksessa annettavan teoriaopetuksen kanssa. Yksi oppisopimuksen hienoimmista puolista on sen käytännön läheisyys. Opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa oppimaansa välittömästi työelämässä, mikä tukee tehokasta oppimista ja valmistaa paremmin tuleviin haasteisiin.

Katontekijän oppisopimuskoulutus vaatii omistautumista, sinnikkyyttä ja kykyä työskennellä usein haastavissakin olosuhteissa. Niille, jotka ovat valmiita ponnistelemaan, tämä voi olla uskomattoman palkitsevaa.

Kattoasentaja kokemuksia

Kokemus kartuttaa tärkeää ymmärrystä turvallisuudesta, ongelmanratkaisukyvystä, sopeutumiskyvystä, ajankäytöstä ja tehokkaasta viestinnästä tiimin sisällä. Jokainen uusi projekti tarjoaa mahdollisuuden kasvuun ja oppimiseen. 

Kokeneiden kattoasentajien kokemuksesta yksi tärkeimmistä opeista on asianmukaisten turvallisuuskäytäntöjen merkitys. Kattoasentajana oleminen vaatii työskentelyä korkealla ja usein myös haastavassa sääolosuhteessa. On tärkeää olla tietoinen turvallisuusmääräyksistä ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita, sekä henkilökohtaisen hyvinvoinnin että laadukkaan työn varmistamiseksi.

Toinen arvokas näkökohta katontekijänä on jatkuva sopeutumiskyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Jokaisessa katossa on oma haasteensa, kuten monimutkainen arkkitehtoninen muoto tai yllättävä rakenteellinen vaurio. Katontekijällä on oltava kyky ajatella jaloillaan ja käyttää luovia strategioita näiden haasteiden selvittämiseksi.

Lisäksi kokenut katontekijä ymmärtää, että ajankäytöllä on keskeinen rooli hankkeiden tehokkaassa toteuttamisessa laadusta tinkimättä.

Kattoremontti järkevään hintaan

Kattoasentaja työpaikat

Kattoasentajana työskentely voi tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia uran kehittämiseen.

Työpaikkaa hakiessa on hyvä perehtyä jo etukäteen mahdollisen työnantajan ja yrityksen toimintatapoihin, arvoihin ja tavoitteisiin. Mikäli nämä kohtaavat omien toiveidesi ja tavoitteidesi kanssa, yhteistyö on luultavammin työsuhteen alkaessakin sujuvampaa.

Mikäli etsit kattoasentajan työpaikkaa nykyaikaisesta ja kehittyvästä yrityksestä, ota rohkeasti yhteyttä meihin puhelimitse tai sähköpostilla! Yhteystiedot löytyvät täältä.

Haetaan kattotyöntekijää-Palkataan kattoasentaja

Etsimme motivoitunutta ja pätevää kattoasentajaa joukkoomme. 

Kattoremonttien ja korjaustöiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa ja siksi tarvitsemme ammattitaitoista ja laadukasta lisävoimaa täyttämään asiakkaidemme tarpeet.

Meidän kattoasentajana sinulla on mahdollisuus työskennellä monenlaisissa projekteissa asuinkiinteistöistä liikerakennuksiin. Olipa kyseessä olemassa olevien kattojen remontoiminen tai uusien asentaminen, kahta samanlaista päivää ei ole. 

Jos olet halukas viemään taitosi kattoasentajana uudelle tasolle ja olemaan osa dynaamista yritystä, tämä tilaisuus on täydellinen sinulle. Hae nyt ja rakennetaan yhdessä jotain ainutlaatuista!

Lähteet

Go Construct

CareerExplorer

Saneerauspojat (Yhteystiedot)