Räystään rakenne -umpi vai avo?

touko 4, 2023

Räystään rakenne -umpi vai avo?

Talon räystäs on usein huomiotta jäänyt arkkitehtoninen ominaisuus, joka voi vaikuttaa suuresti rakennuksen ulkonäön lisäksi myös sen toimivuuteen. Räystäät on suunniteltu suojaamaan rakennusta sateelta, lumelta ja muilta sääilmiöiltä.

Tässä artikkelissa käymme läpi umpi- ja avoräystään erot, sekä tärkeimmät asiat yleisesti liittyen räystäisiin.

Mikä on räystäs?

Plantationhomesin artikkelissa kuvataan hyvin:

”Räystäät ovat katon reunoja, jotka ulottuvat ulkoseinien ulkopuolelle luoden katoksen sen alapuolelle. Räystäs palvelee sekä toiminnallisia että esteettisiä tarkoituksia, jotka suojaavat rakennusta eri elementeiltä ja lisäävät visuaalista mielenkiintoa rakennuksen arkkitehtuuriin. Lisäksi räystäs auttaa estämään veden valumisen seiniä pitkin ja vahingoittamasta rakennuksen perustusta tai rakennetta.”

Räystäs viittaa siis siihen katon osaan, joka ulottuu talon seinien ulkopuolelle ja muodostaa suojan, jotta sadevesi ei pääse tippumaan seinää pitkin. Räystään tärkeimpiä tehtäviä onkin suojella rakennusta lumelta, jäältä ja sadevesiltä, jotta vältyttäisiin kosteusvaurioilta rakennuksen perustuksissa sekä katto- ja seinärakenteissa. Räystäät varmistavat myös katolle tarvittavan tuuletuksen.

Näiden lisäksi räystäillä on keskeinen rooli rakennusten arkkitehtuurissa, mikä lisää niiden yleistä esteettistä vetovoimaa.

Kuinka pitkä räystäs?

Katon kaltevuus rakentaessa

Talon räystäs on olennainen osa minkä tahansa rakennuksen toimivaa kattojärjestelmää, joten asunnon omistajien on tärkeää ymmärtää oikeankokoisten räystäiden merkitys kodissaan. Räystäitä on monen muotoisia ja kokoisia ja talon räystäiden pituus vaihtelee useiden tekijöiden mukaan. Räystäiden pituuteen vaikuttavia asioita on esimerkiksi: katon koko, kaltevuus ja muoto, paikalliset rakennusmääräykset sekä alueella tyypillisimmin vallitseva ilmasto.

Tyypillisimmät syyt, miksi valitaan pitkät tai lyhyet räystäät: 

Pitkät räystäät

  • Jyrkät katot vaativat pidemmät räystäät varmistaakseen asianmukaisen vedenpoiston pois talosta.
  • Alueilla, joilla on runsaasti vesi- tai lumisateita, pitkä räystäs voi olla tarpeen vesivahinkojen estämiseksi.

Lyhyet räystäät

  • Lyhyet räystäät valitaan usein niiden sulavalinjaisen ulkonäkönsä vuoksi. Lyhyiden räystäiden valintaa saatetaan pitää uhkarohkeana, mutta oikein tehtyinä ja huollettuina nekin palvelevat sitä tärkeintä tarkoitusta; kotisi suojaamista kosteusvaurioilta.
  • Joskus syy lyhyiden räystäiden valintaan voi olla erittäin voimakkaat tuulet, jolloin on riski, että katto voisi irrota. Tämä ei kuitenkaan Suomessa ole tyypillistä.

Yleisimmin käytetty räystäs on pituudeltaan 50-70cm.

Mitä tarkoittaa umpiräystäs?

Räystäät eivät ainoastaan suojaa rakennusta, vaan toimivat myös esteettisenä koriste-elementtinä, jotka lisäävät luonnetta ja charmia mihin tahansa rakennukseen. 

Ecowatchin artikkelissa kuvataan hyvin:

”Suljettu räystäs, jota usein kutsutaan umpiräystääksi, on sellainen, jossa räystäsalue on suljettu. Tämä voidaan tehdä useilla eri materiaaleilla, joista yleisimpiä ovat puupaneelit tai vinyylimateriaalilla tai PVC:llä päällystetyt puupaneelit.

Suljetut räystäät tarjoavat kaikki avoimen räystään edut, mutta niiden lisäetu on parempi suoja jyrsijöitä, ampiaisia ja puuta tuhoavia hyönteisiä vastaan.”

Umpiräystäillä tarkoitetaan käytännössä nimensä mukaisesti umpeen laudoitettuja räystäitä. 

Miten avoräystäs eroaa umpiräystäästä?

Omakotitalon kattoremontin hinta

Räystäät voivat rakennuksen suunnittelusta ja omasta valinnasta riippuen olla avonaiset tai umpinaiset. 

The sprucen artikkelissa kiteytetään hyvin näiden kahden ulkonäöllinen ero:

”umpiräystäs: Ulkonema, jossa on räystäspohja, joka sulkee ja viimeistelee räystään alapuolen

Avoräystäs: Ulkonema, jossa on paljas alapuoli ja näkyvät kattopalkit”

Avoräystäitä saatetaankin kutsua myös paljaiksi räystäiksi, sillä alhaalta päin katsottaessa kattopalkit ja niiden yläpuolella oleva kattorunko ovat näkyvillä.

Avoräystäät mahdollistavat katon paremman ilmanvaihdon, mikä on erityisen tärkeää alueilla, joilla on korkea ilmankosteus. Ilmavirta avoimen räystään alla auttaa estämään kosteuden kertymistä ja vähentää homeen muodostumisen riskiä ullakkotilassa.

Avoräystään kautta on myös helpompi tarkistaa katon kunto, kun taas umpiräystäällisissä taloissa se täytyy tehdä talon yläpohjan kautta. 

Toisaalta umpiräystäät tarjoavat paremman suojan tuholaisilta, kuten jyrsijöiltä tai linnuilta, jotka saattavat yrittää pesiytyä kattopalkkien juureen. Umpiräystäät tarjoavat myös paremman eristyksen kuin avoräystäät, sillä katon ja ulkoseinien väliin ei jää rakoa.

Umpiräystään laudoitus antaa lisäksi luonnollisen suojan yläkatteen tuuletusaukoille, kun taas avoräystäällisiin kattoihin täytyy suojaverkot asentaa erikseen.

Avoräystääseen kuluu luonnollisestikin vähemmän materiaalia ja ne voivat olla edullisemmat rakennusvaiheessa, mutta esimerkiksi niiden maalaaminen vie huomattavasti kauemmin aikaa, kuin umpiräystäiden.

Avoräystään teko ja huolto

Räystään rakenne
Räystään rakenne

Avoräystään tekoa suunnitellessa on tärkeää osata suunnitella räystäiden ja katon rakenteellinen toimivuus ja turvallisuus. On tärkeää ottaa artikkelissa aiemmin mainittujen asioiden lisäksi huomioon esimerkiksi katossa käytettävän kattomateriaalin tyyppi. Jotkut materiaalit, kuten pelti- tai tiilikatot, saattavat vaatia räystäisiin lisävahvistusta painonsa ja mahdollisen vaikutuksensa vuoksi.

Kiinteistöjen omistajien on tärkeää ymmärtää räystäiden sekä muiden ulkoisten komponenttien, kuten vesikourujen ja syöksyputkien kunnossapidon merkitys. Säännölliset tarkastukset ja huolto voivat estää kalliit korjaukset ja varmistaa rakennuksessa olevien turvallisuuden ja hyvinvoinnin. 

Alpha Inspectionsin artikkelissa kirjoitetaan talon räystäiden huollosta hyvin:

”On tärkeää tarkastaa ja huoltaa katto, räystäät ja kourut. Räystäät voivat vuotaa niiden kiinnityskohdasta, joten on tärkeää pitää silmällä aluetta. Protip: Voit todeta, vuotaako räystääsi, etsimällä tahroja alalaudoituksesta. Ne ovat tyypillisesti ruosteisia tai keltaisia.

Hyvä huoltovinkki on pitää räystäs puhtaana ja tarkistaa ne säännöllisesti reikien varalta. Reikien sulkeminen heti ne nähdessään, on tärkeää. 

Täältä pääset lukemaan lisää kosteusvauriosta katolla.
Ota yhteyttä Saneerauspoikiin kattoremonttia suunnitellessa!

Räystään rakenne-mitä uusitaan kattoremontin yhteydessä?

Umpi- ja avoräystään rakenne koostuu yleensä useista komponenteista, kuten otsalaudasta, aluslaudoituksesta sekä sadevesijärjestelmästä. 

Kattoremonttia tehdessä varmistetaan, että rakennuksen yläpohja tuulettuu ja ilma pääseen kiertämään myös alaräystäällä.

Usein kysytyimmät kysymykset liittyen räystään rakenteeseen

Mikä on räystään otsalauta?

Otsalaudalla tarkoitetaan rakennuksen lappeen päädyssä olevaa lautaa, joka peittää kattorakenteessa olevan raon. Räystään otsalaudan tärkein tehtävä on estää sadevettä pääsemästä seiniin ja aiheuttamasta kosteusongelmia, kuten homeen kasvua.

Miten otsalaudat asennetaan?

  • Otsalaudat voi vaihtaa tai asentaa itsekin, mutta on tärkeää olla varma siitä, miten asennus tehdään. Mikäli otsalautojen asennus mietityttää, on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen.
  • Otsalautojen asennus alkaa niiden pituuden määrittämisellä rakennuksen katon mittojen mukaan. 
  • Kun lauta on leikattu määrämittaan, ne kiinnitetään paikoilleen katon lappeen päähän. On erittäin tärkeää varmistaa, että otsalauta on kiinnitetty oikein ja riittävän tukevasti, sillä sadevesijärjestelmät kiinnitetään yleisimmin niihin.

Millainen on räystään aluslaudoitus?

Räystään aluslaudoitus on räystäiden päästä päähän ulottuva laudoitus, joka on materiaaliltaan puuta.

Räystään aluslaudat ovat räystäiden keskeinen osa, jotka toimivat esteenä kosteutta vastaan ja estää alla olevien materiaalien vaurioitumisen. Räystään aluslaudat antavat rakennukselle esteettisen ulkonäön ja pitävät katon sisätilat puhtaina ja vapaina tuholaisista.

Räystään aluslaudat asennus

Oikein asennettu aluslaudoitus voi pidentää rakennuksen räystäiden käyttöikää ja estää kalliita korjauksia. Räystään aluslaudoitusta asennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yksityiskohtiin, jotta ne ovat täydellisesti linjassa rakennuksen muun rakenteen kanssa. 

  • Asennusprosessi alkaa mittaamalla kunkin räystään pituus ja leikkaamalla laudan sen mukaan, että se sopii saumattomasti paikoilleen. Leikkauksen jälkeen jokainen lauta on naulattava huolellisesti paikoilleen nauloilla, jotka kestävät kaikenlaiset sääolosuhteet.
  • Räystään aluslaudoitukseen on tärkeä muistaa jättää pieni rako väliin, jotta ylä pohja pääsee tuulettumaan ja ilma kiertämään näistä raoista.

Lisää katon rakenteista pääset lukemaan täältä.

Pulpettikatto räystäät

Pulpettikattoa suunnitellessa on tärkeä miettiä räystäiden pituus ja malli jo etukäteen. Räystäät ovat tietysti pulpettikatoissakin yhtä tärkeässä osassa, kuin harjakattoisissa rakennuksissa ja räystäsvalintaa tehdessä on hyvä muistaa huomioida rakennukseen kohdistuvat sääolosuhteet sekä rakennusmääräykset.  

Yhä useampi valitsee nykyään pulpettikattoon avoräystäät niiden esteettisesti näyttävän ulkonäön vuoksi. 

Vettä tai jääpuikkoja räystäällä -mitä tehdä?

Talvella vesi tai jääpuikot räystäsissä voivat olla merkittävä ongelma kiinteistönomistajille. Vesi ja jää voivat vaurioittaa rakennuksen kattoa ja seiniä, mikä johtaa kalliisiin korjauksiin.

Kiinteistönomistajat voivat ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen veden tai jääpuikkojen muodostumisen räystäilleen. 

Yksi tärkeä tekijä on kunnollisen eristyksen varmistaminen ullakolle auttaa säätelemään kotisi lämpötiloja, ehkäisemään lämpöhäviöitä katon läpi ja vähentämään viime kädessä räystäskertymien riskiä.

Miksi räystäälle tulee jääpuikkoja?

Rakennuksen räystäät jäävät usein huomiotta, mutta niillä on tärkeä rooli rakenteen eheyden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että jääpuikot muodostuvat, kun katolla on sulavaa lunta tai jäätä, joka jäätyy, kun se tippuu räystäiden reunalta. Tämä johtuu siitä, että lämpötila katon pinnalla on lämpimämpi kuin reunassa, jossa se kohtaa kylmemmän ulkoilman. Kun vesipisarat valuvat alas ja pois katoltasi, ne jäätyvät, kun ne saavuttavat räystään ympärillä olevan kylmän ilman.

Jos huomaat räystäilläsi merkkejä vedestä tai jään muodostumisesta, on tärkeää toimia nopeasti ja puuttua asiaan välittömästi. Täältä pääset lukemaan lisää kattoremonteista talvella.

Lähteet

Plantationhomes

Alpha Inspections

DC

Ecowatch

The spruce

Saneerauspojat (Runkorakenne, kattoremontti talvella, kosteusvaurio, yhteystiedot)