Vesikatto uusiksi – Peltikattoremontti eri kattotyypeille

kesä 13, 2023

Vesikatto on olennainen osa rakennuksen rakenteellisen eheyden ja esteettisen ilmeen säilyttämistä. 

Markkinoilla on saatavilla monia erilaisia kattotyylejä sekä -materiaaleja, joista jokaisella on omat erityispiirteensä.

Tässä artikkelissa kerromme lisää eri kattotyyleistä, niiden ominaispiirteistä, eduista sekä tyypillisimmistä käyttökohteista.

Tiilikuvioinen peltikattoremontti Hattula

Vesikaton uusiminen hinta

Vahingoittuneen katon korjauksen tai vaihtamisen kustannukset riippuvat useista tekijöistä.

Todellinen kattoremontin hinta 2023-artikkelissa on eritelty uuden katon hintaan vaikuttavat asiat:

”Uuden katon hinta riippuu monista tekijöistä, kuten katettavan alueen koosta ja muodosta, kattokaltevuudesta, rakennuksen korkeudesta, käytetyn katemateriaalin tyypistä, asiakkaan toivomista lisävarusteista, sekä asennukseen kuluvasta ajasta.”

Peltikattoremontin hinnat Saneerauspoikien kautta kustantavat 10 000-30 000€. Tyypillisin hinta omakotitalon kattoremontille on 15 000-22 000€

Peltikatto -Asennus ja hinnat -artikkelissa on vielä avattu peltikaton hintaa tarkemmin: ”Peltikaton hinta riippuu useista tekijöistä, kuten rakennuksen sijainnista, katon koosta ja muodosta, sekä käytetyn metallin laadusta ja paksuudesta.

Hintoja vertaillessa on hyvä huomioida rakennuskustannusten lisäksi myös ylläpitokustannukset, sillä esimerkiksi peltikatto vaatii huomattavasti vähemmän huoltoa, kuin muut materiaalit.

Lisäksi peltikate tunnetaan kyvystään heijastaa lämpöä pois rakennuksen sisätiloista kuumina kuukausina, mikä pitää asukkaat viileinä ja samalla pienentää energiakuluja.”

Omakotitalon kattoremontin hinta

Mikä on vesikatto?

Vesikatto on olennainen osa minkä tahansa rakennuksen rakennetta, joka ei ainoastaan suojaa ulkoisilta sääolosuhteilta, vaan myös lisää kiinteistön esteettistä arvoa.

CivilJunglen artikkelissa kiteytetään hyvin:

”Katot suojaavat rakennuksen rakennetta ja asukkaita haitallisilta olosuhteilta sekä mahdollistavat sen asukkaiden yksityisyyden. Katon suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät useiden tekijöiden huomioon ottamista. Erinomainen kattorakenne vaatii huolellista arviointia kaikista siitä riippuvista tekijöistä ja erilaisten kattomateriaalien käytöstä.”

Taloa rakennettaessa yksi tärkeimmistä näkökohdista on sopivan vesikattomateriaalin valinta. Ennen kuin perehdymme nykyään saatavilla oleviin eri kattotyyppeihin, määrittelemme mitä tarkoitamme vesikatolla.

Yksinkertaisesti sanottuna vesikatto viittaa minkä tahansa rakennuksen tai rakenteen yläpintaan, joka peittää ja suojaa alla olevaa tilaa. Tämä rakenne mahdollistaa sadevesien ja roskien alas valumisen katolta ja kunnossa ollessaan estää kosteuden tunkeutumisen rakennuksen rakenteisiin. 

Vesikattojen muoto ja muotoilu vaihtelevat käyttötarkoituksen ja arkkitehtonisen tyylin mukaan.

Rintamamietalon kattoremontti jälkeen 1200x1000 tiny

Vesikaton korjaaminen

Vesikaton korjaus sisältää tyypillisesti useita vaiheita alkaen vuodon lähteen paikallistamisesta ja vaurion laajuuden arvioimisesta. Vaurioitunut alue on puhdistettava ja kuivattava perusteellisesti korroosion tai homeen lisääntymisen estämiseksi. Vahingon vakavuudesta riippuen korjauksiin voi sisältyä reikien paikkaus tai kokonaisten peltikattoosien uusiminen.

Oikea asennustekniikka ja laadukkaat materiaalit ovat ratkaisevan tärkeitä vesikaton korjauksen onnistumisen kannalta. On tärkeää työskennellä kokeneiden ammattilaisten kanssa, jotka tuntevat kaikki levykorjauksen näkökohdat ongelmien tunnistamisesta tehokkaiden ratkaisujen toteuttamiseen. Angin artikkelissa kehoitetaankin: ”Jos olet huomannut, että kattosi näyttää hieman huonommalta, saatat harkita kiivetä sinne tehdäksesi korjauksia itse. Sinun tulee kumota tämä impulssi – katon korjaus tai vaihto on parasta jättää kattoammattilaisten tehtäväksi. Jokainen kattokorjausprojekti vaatii taitoa sekä tiettyjä materiaaleja ja työkaluja.”

Mitä vesikattoremontti sisältää?

Mikäli koko vesikatto on tarpeen uusia, tutkitaan missä kunnossa alusrakenteet ovat ja pääseekö yläpohja tuulettumaan. Tyypillisimmät vaadittavat toimenpiteet vesikatteen vaihdossa ovat:

    • Vanhan kattomateriaalin purku (poisluettuna huopakatto, jonka päälle voidaan asentaa peltikate)

    • Mätävaurioiden korjaus

    • Pystyruoteiden asennus kattotuolien yläpuolelle

    • Aluskatteen asennus

    • Tuuletuslautojen asennus

    • Vaakaruoteiden asennus

    • Otsalautojen asennus korotetulle osalle

    • Peltien asennus

    • Listojen asennus (päätyreuna- ja tippalista)

    • Läpivientien pellitys

    • Harjalistan asennus

Näiden lisäksi kattoremontin yhteydessä usein uusitaan sadevesi- ja kattoturvatuotteet.

Yleisimmät kattotyypit ja -materiaalit Suomessa

Yleisimmät kattomateriaalit Suomessa ovat tiili, pelti ja bitumihuopa. Tiilikatot ovat olleet etenkin aiemmin suosiossa niiden alhaisten kustannusten, kestävyyden ja helpon asennuksen vuoksi. Nykyään peltikattoja suositaan tiilikattojakin enemmän, sillä edellä mainittujen etujen lisäksi ne tarjoavat myös ainutlaatuisen hyvän suojan äärimmäisiä sääolosuhteita vastaan.

Suomessa yleisin kattomuoto on harjakatto. Tämän tyyppiselle katolle on ominaista kaksi kaltevaa pintaa, jotka kohtaavat harjanteella ja muodostavat huipun tai kolmion yläosaan. Harjakattoa on käytetty suomalaisessa arkkitehtuurissa jo vuosisatojen ajan, sillä sitä pitkin lumi ja vesi laskeutuu tehokkaasti maahan.

Kattoremontti ja uuden katon asennus
Lukkosaumakatto

Mikä on harjakatto?

Harjakatot ovat kenties yleisimmin käytetty kattotyyppi. Harjakatossa on kaksi kaltevaa sivua, jotka kohtaavat yläosassa harjanteen muodostamiseksi. 

Tämä kattotyyppi mahdollistaa sateen ja lumen liukumisen helposti katolta alas, mikä minimoi vesivahinkojen riskin. 

Harjakatot ovat yleisimmin käytettyjä asuinrakennuksissa, mutta ne soveltuvat hyvin myös halleihin ja teollisuusrakennuksiin.

Katon kaltevuus - miten mitataan

Mitä tarkoittaa epäsymmetrinen harjakatto?

Epäsymmetrinen harjakatto on kuulunut jo usean vuoden ajan kattotyyppien kuumimpaan trendiin. 

Lugarde kiteyttää hyvin, mikä on epäsymmetrinen harjakatto: ”Epäsymmetrinen katto voi ensi silmäyksellä näyttää samanlaiselta kuin harjakatto, sillä ne molemmat muodostavat yläreunassa harjanteen. Siinä on kuitenkin yksi keskeinen ero – kun harjakatolla on kaksi identtistä lapetta, jotka muodostavat suoran linjan reunoihin, epäsymmetrisellä katolla on epäsymmetrinen ulkonema toisella puolella (tästä nimi). Tämä tarkoittaa, että katon molemmat lappeet ovat eripituisia ja niiden reunat muodostavat epätasaisen kulman.”

Epäsymmetrisessä katossa on siis rakennuksen keskikohdasta poikkeava harjan huippu, jonka lappeet ovat epäsymmetriset, eli toinen lape on suurempi kuin toinen.

Epäsymmetrinen harjakate valitaan usein sen ainutlaatuisen ulkonäönsä vuoksi ja sillä pyritään lisäämään luonnetta ja mielenkiintoa rakennuksen ulkoasuun.

Millainen on murrettu harjakatto?

Murrettu harjakatto on kattotyyli, jossa on kaksi kaltevaa sivua eri kulmissa. Tyypillisesti alempi rinne on jyrkempi kuin ylempi. Murrettu päätyrakenne sisältää pystysuoran osan harjanteen päässä, jossa se kohtaa räystäslinjan.

Tästä kattotyylistä on tullut suosittu omakotitaloihin sen ainutlaatuisen ulkonäön, sekä katon alle muodostuvan lisatilamahdollisuuden vuoksi. Murrettu päätyrakenne mahdollistaa ullakkotilojen rakentamisen, mikä tekee siitä ihanteellisen koteihin, joissa on rajoitettu pinta-ala. Se sopii myös asunnonomistajille, jotka haluavat luoda lisää asuintilaa ilman rakennuksen laajentamista.

Mikä on Pulpettikatto?

Pulpetti, joka voidaan mieltää myös ”laavukatoksi”, on yhden kaltevuuden tasakatto. 

Katie Barton kirjoittaa artikkelissaan hyvin: ”Pulpettikatoilla on yksi kalteva puoli ja se on yksi yksinkertaisimmista kattomalleista.

Pulpettikatot maksimoivat tilan yläkerrassa ja ovat helpompia ja halvempia rakentaa kuin monet muut kattotyypit. Ja vaikka nimestä voi päätellä, että nämä katot ovat vain vajoja varten, voit käyttää niitä missä tahansa rakennuksessa.”

Pulpettikatot on aiemmin mielletty piharakennusten, vajojen tai laavujen katoiksi, mutta nykyään sitä käytetään myös modernissa arkkitehtuurissa epäsymmetrisen ja nykyaikaisen visuaalisen ulkonäkönsä vuoksi. Pulpettikattoja näkee yhä enemmän omakotitalojen lisäksi myös suurien ja vaikuttavien rakennusten kattoina.

Pulpettikaton rakentamiseen kuluu harjakattoa vähemmän materiaaleja ja katon rakentaminen on yksenkertaisempaa, mutta lisäkustannuksia voi tulla kattoristikoiden kohdalla.

Hyvä pulpettikaton kaltevuus -Mitä tarkoittaa katon kaltevuus?

Katon kaltevuus voidaan valita rakennusvaiheessa tarpeiden ja mieltymysten mukaan, rakennusmääräykset huomioon ottaen. Mutta mitä tarkoittaa katon kaltevuus? 

Katon kaltevuus-artikkelissa kerrotaan hyvin: ”Kattokaltevuus ilmaistaan yleisimmin vaakasuoran etenemän ja pystysuoran nousun suhteena.

  • Esimerkiksi suhdeluku 1:5 tarkoittaa, että 5 metrin vaakasuuntaisella matkalla edetään 1 metri ylöspäin.”

Pulpettikaton loiva kaltevuus rajaa useita kattomateriaaleja pois valintavaihtoehdoista. 

Pulpettikaton materiaalilta vaaditaan erittäin hyvää säänkestävyyttä, sillä sadevesien ja roskien maahan valuminen on loivalla katolla hitaampaa. Lukkosaumattu peltikatto täyttää nämä kriteerit ja onkin sen vuoksi suosittu valinta pulpettikattoisiin rakennuksiin.
Katon kaltevuudesta ja sen vaikutuksista kattoremonttiin voit lukea kattavammin täältä.

Mitä tarkoittaa aumakatto?

Tulsaprotech kuvaa aumakaton mallia hyvin:

”Aumakatolla ei ole pystysuoraa päätä. Se on kaikilta puolilta kalteva ja rinteet kohtaavat yläosassa (jos rakenne on neliön muotoinen).

Tai niin, että päät ovat vinossa sisäänpäin viereisten sivujen muodostamaa harjua kohti (jos rakenne on suorakaiteen muotoinen)”

Aumakatto on siis kattotyyppi, jossa on neljä kaltevaa sivua, joista jokaisella on oma kaltevuus. 

Jokaisella sivulla on siis oma lape, kun perinteisessä harjakatossa lappeita on kaksi.

Aumakaton edut:

  • Vakaus kovassa tuulessa, sillä rinteet auttavat jakamaan voiman tasaisesti joka puolelle.
  • Aumakatto tarjoaa ylimääräistä sisätilaa säilytys- tai oleskelutiloihin, sillä se luo ullakkomaisen tilan kaltevien osien alle. 
  • Lisäksi, koska tämän tyyppisissä katoissa ei ole päätyjä, ne ovat yleensä energiatehokkaampia kuin muut kattotyylit, sillä seinien läpi meneville lämpöhäviöille on vähemmän pinta-alaa.

Aumakaton hinta on hieman perinteistä kattoa kalliimpi ylimääräisen työn ja materiaalin vuoksi.Aumakatoista voit lukea ja kysyä meiltä lisää tätä kautta.

Peltikattoremontti

Mikä on tasakatto?

Tasakatolle on ominaista tasainen pinta ja minimaalinen kaltevuus, mikä tekee siitä ihanteellisen liike- ja asuinrakennuksiin, joissa on rajoitetusti tilaa. 

Buildwordin artikkelissa kirjoitetaan hyvin: ”Tasakatto on lähes tasainen katto, joka koostuu katon saumoihin asennetusta vaakasuorasta alustasta. Tämä pohja on päällystetty vedenpitävällä kalvolla. Nimestä huolimatta useimmissa tasakatoissa on pieni kaltevuus, mikä helpottaa veden valumista pois. Tasakaton vakiokaltevuus ei koskaan ole suurempi kuin 10-15° vaakatasoon nähden. Tämän tyyppinen katto asennetaan usein pieniin ulkorakennuksiin, laajennuksiin, autotalliin tai autokatoksiin.”On myös hyvä muistaa, että kaikki katemateriaalit eivät sovellu tasakattoon sen loivan kaltevuuden vuoksi. Tyypillisimmin käytetty katemateriaali on huopa, mutta yhä useammat päätyvät myös lukkosaumattuun peltikattoon. Mikäli suunnittelet huopakaton uusimista, tutustu myös Peltikatto huopakaton päälle -Hinta ja ohje -artikkeliin.

Tasakaton edut ja haitat

Tasakatoilla on useita etuja perinteisiin kalteviin kattoihin verrattuna, mutta on myös tiettyjä haittoja, jotka on otettava huomioon katon tyyliä valitessa.

  • Yksi tasakaton merkittävistä eduista on kustannustehokkuus. 
  • Tasakatto vaatii vähemmän rakennusmateriaaleja kalteviin kattoihin verrattuna, mikä pienentää rakennuskustannuksia. 
  • Lisäksi tasakatoilla on yleensä alhaisemmat huolto- ja korjauskustannukset, koska ne ovat helpommin saavutettavissa kuin kaltevat katot. 
  • Yksi tasaisen katon suuri haitta on kuitenkin sen alttius vesivahingoille heikompien sadevesijärjestelmien vuoksi. 
  • Tasakatot edellyttävät viemärien ja vesikourujen asianmukaista asennusta estämään pinnalle kerääntyvää seisovan vettä.

Lähteet

Buildword

Angi

Tulsaprotech

Lugarde

CivilJungle

Homedit

Saneerauspojat (Aumakatto, Katon kaltevuus, Peltikaton asennus-hinta, Todellinen kattoremontin hinta 2023, Peltikatto huopakaton päälle