Katon kaltevuus – mittaus ja mitä huomioida

helmi 14, 2023

Katon kaltevuus – Mitä asioita ottaa huomioon katon kaltevuudesta

Tässä artikkelissa käsittelemme katon kaltevuuden mittausta ja laskemista, sekä katon kaltevuuden valintaan liittyviä ajatuksiamme eri kaadoista.

Katon kaltevuus - miten mitataan

Katon kaltevuus

Kattokaltevuus ilmaistaan yleisimmin ​​vaakasuoran etenemän ja pystysuoran nousun suhteena.

Esimerkiksi suhdeluku 1:5 tarkoittaa, että 5 metrin vaakasuuntaisella matkalla edetään 1 metri ylöspäin.

Katon kaltevuus on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon aina kattoa rakennettaessa tai kunnostettaessa. Katon kaltevuuden laskeminen on välttämätöntä laadukkaan ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi. 

Katon kaltevuudella on suuri vaikutus myös rakennuksen ulkonäköön sekä siihen, kuinka paljon auringonvaloa rakennukseen pääsee.

Katon kaltevuuden mittaus

Tässä selitämme, kuinka katon kaltevuus mitataan helposti.

Katon kaltevuuden mittaamiseksi sinun on huomioitava minkä tyyppinen katto on. Esim. jos katollasi on kaksi eri kaltevuuskulmaa, sinun on otettava mittaukset kummaltakin puolelta erikseen saadaksesi tarkan tuloksen. 

  • Parhaan tuloksen katon kaltevuuden mittaamiselle saat, jos pääset rakennuksen ullakolle. Tarkistathan, että paikka on turvallinen.
  • Ensin sinun on mitattava vaakasuora pituus katon korkeimmasta kohdasta ulkoseinään.
  • Seuraavaksi sinun on selvitettävä nousu. Mittaa katon korkein kohta (suhteessa katon alarajaan).

Miten katon kaltevuus lasketaan-mauaalinen laskuri

Eri kaltevuudet esiteltynä

Hyvä kaltevuus esimerkiksi omakotitalon kattoon riippuu talon koon ja muodon lisäksi vesikaton materiaalista. Loivia kattoja rakentaessa katon kallistukset rakennetaan nykyään automaattisesti. Myös vanhempien rakennusten kattojen kaadot voidaan tarvittaessa korjata jälkikäteen. 

Yleisimmin käytetty katon kaltevuus symmetrisellä harjakatolla on 1:3. Epäsymmetrisessä harjakatossa voidaan käyttää kahta eri kattokaltevuutta, esim. 1:1,5 ja 1:3.

Hyvä pulpettikaton kaltevuus riippuu rakennuksen ja lappeen pituudesta. Usein pulpettikatto on tavallista harjakattoa loivempi, jotta talon toinen pääty ei nouse liian korkeaksi. Tavallisia pulpettikaton kaltevuuksia on 1:6, 1:7 tai 1:8.

1:4 kattokaltevuuus soveltuu matalamman profiilin vuoksi hyvin etenkin kerrostaloihin. Suurin osa katemateriaaleista soveltuu tähän kaltevuuteen.

Tiilikaton minimivaatimus on yleensä 1:4. Tiilikattoa ei suositella loivempiin kattoihin niiden tiiveyden vuoksi.

Peltikaton kaltevuus sopii monenlaisiin omakotitaloihin. 

Tiilikattoa mukailevan aaltopeltikaton suositeltava minimikaltevuus on 1:5.

Lukko- tai konesaumakaton voi asentaa loivemmalle, jopa 1:9 katolle. 

Loiville (Loivempi, kuin 1:10) katoille käytetään yleisimmin huopakattoa.

Katon kaltevuus vähintään

Katon vähimmäiskaltevuus voi riippua useista tekijöistä, kuten ympäristöstä ja ilmastosta, jossa rakennus sijaitsee. 

Katepalin artikkelin mukaan katon kaltevuuden täytyy olla vähintään 1:80, jotta katto on riittävän kalteva sadevesien alas valumiselle. 

Loivilla katoilla käytettävien vesikatteiden ja niiden liitosten täytyy myös kestää vedenpainetta. Rakentamismääräykset ovat sitä korkeammat, mitä loivempi katto on.

Lisäksi kattomateriaaleissa voi olla rajoituksia kaltevuuden suhteen.

Jyrkän katon edut

Jyrkillä katoilla tarkoitetaan kattoja, joiden kaltevuus on 1:10 tai jyrkempi. 

Jyrkkien kattojen saumoille ja liitoskohdille ei aiheudu samanlaista rasitusta, kuin loivien kattojen saumoille. Korkeampi katto mahdollistaa myös paremman ilmanvaihdon sekä energiatehokkuuden.

Mitä jyrkempi katto on, sitä paremmin lumi, sadevesi ja roskat pääsevät valumaan katolta maahan. Suurempi kaltevuus helpottaa myös sadeveden keräämistä erilaisiin tarkoituksiin, kuten kasteluun ja veden varastointiin.

Jyrkkäkattoisia rakennuksia pidetään esteettisesti näyttävämpinä, kuin loivakattoisia.

Jyrkän katon huonot puolet

Jyrkkien kattojen rakentaminen voi olla kallista niihin kuluvan materiaalimäärän vuoksi. 

Huolto- ja korjaustyöt voivat olla jyrkällä katolla haastavia ja ne saattavat vaatia ylimääräisiä turvatoimia.

Loivan katon edut

Loivalla katolla (väh. 1:10) on myös omat etunsa. Ensinnäkin se on helpompi ja nopeampi asentaa, kuin jyrkkäkalteinen katto. Lisäksi loivan katon rakentamiskustannukset ovat pienemmät.

Loivan katon matala kaltevuus helpottaa myös katolla kävelemistä, joten huoltaminen ja katon kunnon ylläpitäminen on näin helpompaa.

Loivan katon haitat

Loivalle katolle sopivia materiaaleja on tarjolla huomattavasti vähemmän, kuin jyrkälle katolle.

Tasaisissa ja loivissa kattorakenteissa on aiemmin esiintynyt runsaasti vuotoja niihin käytetyistä tarvikkeista ja rakenneratkaisuista johtuen. Katetarvikkeiden laadun kehittymisen myötä vaurioherkkyys on kuitenkin vähentynyt reilusti.

Loivat katot ovat jyrkempiä kattoja enemmän alttiina erilaisille sääilmiöille. Loivissa katoissa on riskinä veden kertyminen katolle ja talvella myös sen jäätyminen. Loiva katto voi olla alttiina tuulen aiheuttamille vaurioille matalan profiilinsa vuoksi. Lisäksi loivat katot kestävät vähemmän raskaita kuormia, kuten lunta tai sadevettä, koska rakenteellinen tuki ei välttämättä ole niin vahva. Myös UV- ja lämpösäteily vaikuttaa loivaan kattoon jyrkkää kattoa enemmän.

Loivaa kattoa täytyy huoltaa ja puhdistaa enemmän.

Tekijät, jotka on otettava huomioon kaltevuutta määritettäessä

Katon mittaus

Katon kaltevuutta miettiessä on otettava huomioon useita tekijöitä. Katon kaltevuudessa tulee huomioida rakennettavan rakennuksen malli, koko, sekä sääolosuhteet, joille rakennus altistuu. 

Katon kaltevuuden määrittämisessä tulee huomioida myös mahdolliset kunnalliset määräykset. Lisäksi turvallisuusvaatimusten tulee täyttyä sekä uutta rakennusta rakennettaessa, että vanhaa korjattaessa.

Jos katon materiaali on valittu tai esim. asemakaavassa määrätty, täytyy jo suunnitteluvaiheessa muistaa huomioida eri katemateriaaleihin liittyvät suositukset ja ehdot.

Katon kaltevuuden vaikutus valmistuskustannuksiin

Katon kaltevuus vaikuttaa rakennuksen hintaan monin eri tavoin. Hintavaikutusta on hyvä miettiä sekä rakennuskustannusten, että ylläpitokustannusten kannalta. 

Jyrkästi kalteva katto vaatii rakentamiseen loivaa kattoa enemmän materiaaleja, mikä lisää rakentamisen kustannusta. 

Loivaan kattoon kuluu vähemmän rakennusmateriaaleja, mutta jyrkempään kattoon verrattaessa lisähintaa voi rakentaessa tulla suuremman tuen tarpeen vuoksi esim. kattoristikoista. Tasaisemmat katot saattavat myös tarvita enemmän eristystä energiatehokkuuden turvaamiseksi.

Jyrkempien kattojen huoltaminen ja korjaaminen voivat vaatia lisävarotoimia turvallisuuden turvaamiseksi.

Lähteet

Nachi

Roofingmegastore

Katepal

Sisäilmayhdistys

Kastelli

Roofvents