Kattoremontti talvella – säästä aikaa ja rahaa

loka 13, 2023

Talvi ei ehkä ole ensimmäinen vuodenaika, joka tulee mieleen, kun pohditaan kattoremontin ajankohtaa. Kylmä sää, lumisateet ja jäät voivat tehdä kattoremontista kattoasentajille hieman vaativamman, mutta kattoremonttin teettämisestä talvella on kuitenkin myös omat etunsa.  

Tässä artikkelissa käymme läpi kattoremontin tekoa talvella, sekä vastaamme tätä aihetta koskeviin kysymyksiin.

Voiko kattoremontin tehdä talvella?

Kattoremontin tekeminen talvella on mahdollista, kun osataan ottaa huomioon siihen liittyvät yksityiskohdat. Talviolosuhteet voivat vaihdella, ja kylmä sää sekä lumi ja jää voivat hieman vaikeuttaa asennusta. Ammattitaitoiset kattoremontin tekijät suoriutuvat kuitenkin kattoremonteista tehokkaasti ja turvallisesti myös talvella. Suomessa kattoasentajana työskennellessä tätä taitoa pääsee harjoittamaan ja kokemusta kartuttamaan vuosittain.

Kattoremontin talvikorjaus voi jopa tarjota etuja, kuten nopeamman aikataulun ja edullisemmat hinnat, koska talvella on vähemmän kysyntää. 

On tärkeää valita kokenut ammattilainen, joka ymmärtää talvityöskentelyn erityispiirteet ja noudattaa asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä.

Kattoremontti talvella
Kattoremontti talvella

Katon korjaus talvella

Katon korjausta talvella ei tarvitse arkailla tai pelätä. Talvella tehtävät kattoremontit tarjoavat usein myös etuja, kuten paremman saatavuuden ja kilpailukykyisemmän hinnan.

Westfallin artikkelissa kirjoitetaan hyvin: “Katto on yksi talosi tärkeimmistä osista. Kun se toimii oikein, se suojaa muuta kotia vesivahingoilta ja altistumiselta erilaisille sääolosuhteille. 

Kattoa on helppo pitää itsestäänselvyytenä, kunnes siinä ilmenee jokin suuri ongelma, kuten vuoto tai rakenteiden mätäneminen. On parempi olla ennakoiva ja huolehtia katon kunnostuksesta ja oikea-aikaisesta vaihdosta minimoidaksesi korjauskustannukset sekä loukkaantumis- ja omaisuusvahingot.” 

Kattoremontin tarve ei välttämättä odottele optimaalisinta vuodenaikaa. Ammattitaitoiset kattoasentajat ovat kuitenkin valmistautuneet työskentelemään ympäri vuoden haastavissakin olosuhteissa.

Milloin kannattaa tehdä kattoremontti?

Suosittelemme harkitsemaan kattoremontin tekemistä, mikäli vanhan katon odotettu käyttöikä on lähellä. Mikäli kattoa ei ole huollettu asianmukaisesti, se voi vaatia uusimista jo ennen odotetun iän saavuttamista.

Kattoremonttia kannattaa harkita myös silloin, jos katossa ilmenee näkyviä vaurioita, kuten reikiä, ruostetta tai kosteusvaurioita. 

HomeOwners kiteyttää artikkelissaan hauskasti: ”Ollaan rehellisiä. Kukaan ei nouse tikkaille viikottain tarkistamaan kattonsa kuntoa. Joten mistä voit tietää, tarvitseeko katto vaihtoa? Tässä on viisi katon korjausta tai vaihtoa vaativaa merkkiä: auringonvaloa tai tuulenvirettä ullakolla, vesivahinko, sammalta tai hometta kattotiileillä, luisuneet laatat sekä ikääntymisen merkit.”  

kattoremontti on järkevä investointi myös energiatehokkuuden parantamiseen sekä rakennuksen ulkonäön parantamiseen ja arvon nostamiseen.

Milloin katto pitää uusia? 

On useita tilanteita, jolloin katon vaihtamista suositellaan, mutta mitkä ovat niitä tilanteita, jolloin kattoremontti on pakollinen? 

Kattoremontin tarve on kiireellinen silloin, jos katolla ilmenee laajoja vaurioita, kuten reikiä, halkeamia tai ruostetta. Myös toistuvat vesivuodot ovat merkki siitä, että katto vaatii uusimista. Näissä tilanteissa korjaaminen ei enää riitä ja uusiminen on ainoa vaihtoehto.  

Kattoremontin kiireellinen tarve voi yllättää talvellakin, esimerkiksi äkillisten sään aiheuttamien vaurioiden, kuten rankkasateiden tai raskaan lumikuorman, seurauksena. Kattoremontti voi olla välttämätön, jotta estetään vaurioiden paheneminen ja säilytetään kodin turvallisuus talvikuukausienkin ajan. 

Katto voi vaatia uusimista myös siinä tilanteesa, mikäli katto ei enää täytä paikallisia rakennusmääräyksiä tai standardeja.

Kattoremontin hinta talvella

Kattoremontti maksaa talvella hieman vähemmän kuin kesällä. Saneerauspoikien kattoremonttien hinnat ovat kesällä noin 5% keskimäärin kalliimmat kuin talvella. Kysyntää on talvella huomattavasti vähemmän ja samaan aikaan asentajilla on kuitenkin pakko olla töitä. 

Kattoremontin hinta talvella vaihtelee 10 000 € – 30 000 € välillä. Wernerroofingin mukaan ”Useimmat katontekijät tekevät suurimman osan työstään lämpiminä vuodenaikoina. Kesä on heidän kiireisintä aikaa, sillä sää on lämmin ja ennakoitavissa. Monet asunnonomistajat ajoittavat kattokorjauksensa lämpimille kuukausille, koska silloin heillä on aikaa, ja silloin sää tekee todennäköisimmin yhteistyötä. Talven tullen katontekijöillä on siis yleensä paljon vähemmän tekemistä. Monissa tapauksissa katontekijät tarjoavat sesongin ulkopuolisia hintoja asiakkaille, jotka haluavat varata talvikorjauksia, jotta he voivat pitää aikataulunsa täynnä kylmempien kuukausienkin ajan. Yksi hyvä syy varata talviset kattokorjaukset on hyödyntää halvempia hintoja ja paikallisen katontekijän vapaata saatavuutta.

Kattoremontti talvella - 6 vaihetta

Lumikuorman vaikutus kattoon: Usein kysytyt kysymykset

Lumikuorma voi vaikuttaa kattoon merkittävästi ja sen vaikutukset voivat olla vakavia, jos lumikuorma kasvaa liian suureksi. Alla on yleisimmin kysytyt kysymykset lumikuormaan liittyen.

Mitä tarkoittaa lumikuorma? 

Lumikuorma tarkoittaa lumipeitteestä aiheutuvaa kuormaa rakennuksen katolle sekä muulle rakenteelle. Lumikuorma voi vaihdella alueittain ja riippuu sateen määrästä, lumipeitteen tiheydestä ja lumikerroksen paksuudesta.

Kestääkö katto lumikuorman?  

Yleinen sääntö on, että kattojen tulisi kestää paikalliset lumikuormat ilman ongelmia, mikäli rakennus on rakennettu ja huollettu asianmukaisesti. Jos sinulla herää epäilyksiä katon kestävyydestä lumikuorman suhteen, ota yhteyttä rakennusalan ammattilaiseen tai rakennesuunnittelijaan, joka arvioit tilanteen ja tarvittaessa suosittelee toimenpiteitä katon vahvistamiseksi. 

Katon kyky kestää lumikuormaa riippuu useista tekijöistä, kuten rakennusmateriaaleista, katon muotoilusta ja alueen ilmastosta.

Milloin on liikaa lunta katolla? 

Katolla on liikaa lunta silloin, kun lumikuorma ylittää rakennusmääräysten ja standardien määrittämän turvallisen rajan. Tämä rajamäärä vaihtelee alueittain ja riippuu sateen voimakkuudesta ja lumikerroksen tiheydestä. 

Liiallinen lumi voi aiheuttaa vakavia vaurioita rakennukselle, kuten katon sortumisen tai rakenteiden vaurioitumisen. 

On tärkeää seurata lumikuormaa ja tarpeen vaatiessa ottaa vaadittavat toimenpiteet käyttöön, rakennuksen turvallisuuden ja katon kestävyyden varmistaakseen.

Milloin lumet pitää pudottaa katolta? 

Lumen poistaminen katolta on tarpeen erityisesti silloin, kun lumikuorma kasvaa liian suureksi. 

Lumikuormaa on tärkeä arvioida lumen määrän lisäksi myös sen olomuodon mukaan. Esimerkiksi jäinen tai märkä lumi on huomattavasti kuivaa lunta raskaampaa. 

Jos lumi on jakautunut katolle epätasaisesti, lumikuorma voi olla paikoitellen liian rakas ja vaatia lumen pudotusta. 

Turvallisuus on aina etusijalla, joten lumen pudotuksen avulla pyritään välttämään rakennuksen vaurioita ja vaaratilanteita.

Miksi lumi pitää pudottaa katolta?  

Lumen poistaminen katolta on tärkeää, koska liian suuri lumikuorma voi aiheuttaa vakavia vaurioita rakennukselle. Kun lumi kertyy ja tiivistyy, se voi lisätä merkittävästi katon kuormitusta. Tämä voi johtaa katon sortumiseen tai rakenteiden vaurioitumiseen. 

Yllättäen putoava lumimassa voi myös muodostaa vaaratilanteita. Siksi säännöllinen lumen poistaminen katolta on tärkeää rakennusten kestävyyden ja sen ympärillä elävien ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Mitä lumen paino katolla voi aiheuttaa? 

Lumikuorma on tärkeä huomioida, koska liiallinen lumikuorma voi aiheuttaa vakavia vaurioita rakennuksen katolle, kuten vuotoja, katon taipumisen tai jopa romahtamisen. Kun lumikuorma kasvaa, se voi painaa alas kattorakenteita ja katon taipumisen avulla vesi pääsee kattomateriaalin alle.

Liiallinen lumikuorma vaarantaa rakennuksen turvallisuuden sekä lisää riskiä rakenteellisille ongelmille.

Miksi lumi jää katolle?  

Katon muoto ja kaltevuus voivat vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti lumi valuu katolta maahan. (Katon kaltevuudesta pääset lukemaan kattavammin Katon kaltevuus-artikkelista)

Lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa lumen sulamista päivisin, mutta yöllä se voi jäätyä uudelleen ja aiheuttaa lumen jäämisen katolle. Lisäksi jää tai jääpuikot voivat estävät lumen liikkumisen. 

Lumen liikkumiseen vaikuttaa myös kattomateriaalin pinnan epätasaisuudet: Esimerkiksi vanha peltikatto voi olla kulunut ja epätasainen, mikä voi helpottaa lumen tarttumista ja jäämistä katolle. Useat päätyvät vaihtamaan katon uuteen, sillä uusissa peltikatoissa ei ole tätä ongelmaa.

Onko kattoremontin tekeminen talvella turvallista?  

Kattoremontin tekeminen talvella on turvallista, mutta se vaatii erityisiä varotoimia ja ammattilaisten huolellista suunnittelua ja toteutusta. Talviolosuhteet voivat lisätä haasteita, mutta noudattamalla asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä kattoremontti sujuu turvallisesti. 

Talvella kattoremonttia tehdessä huolehditaan muun muassa asianmukaisista turvavarusteista, jäätymisen ehkäisystä sekä ylimääräisen lumen poistamisesta katolta. Talvella pyritään myös mahdollisuuksien mukaan seuraamaan sääennusteita, jotta pahimmissa sääoloissa työskentelyt voidaan minimoida.

Tärkeintä on, että turvallisuus on aina etusijalla, riskit tunnistetaan ja kaikkia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä noudatetaan.

Kattoremontti talvella kokemuksia  

Talvella tehtyjen kattoremonttien kokemukset pääsevät usein yllättämään. 

Usein ajatellaan, että talvella tehty kattoremontti on huomattavasti työläämpää ja arvokkaampaa, mutta asiakkaiden kokemuksen mukaan tilanne onkin usein ollut päinvastainen. Kattoremontin teko talvella voi tarjota asiakkaille mahdollisuuden säästää rahaa, sillä kysyntä on yleensä talvella matalampi ja hinnat kilpailukykyisempiä.

Saneerauspoikien tärkein tavoite on, että asiakkaat voivat olla tyytyväisiä tulokseen ja tuntea olonsa turvalliseksi ympäri vuoden. Mikäli suunnittelet kattoremonttia talvelle, ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Kattoremontti ja uuden katon asennus- 10 tärkeintä kysymystä

Lähteet

Westfall

HomeOwners

Wernerroofing

Katon kaltevuus

Bobvila

ota yhteyttä