Lumenpudotus -Huolehdi katon turvallisuudesta talvellakin

joulu 28, 2023

Talven ja lumisateiden saapuessa lumipeite tuo mukanaan kauniin talvimaiseman, mutta aiheuttaa samalla myös haasteita rakennusten kattojen turvallisuudelle. Lumen tuoma paino voi nousta nopeasti ja aiheuttaa kattorakenteille liiallista kuormitusta, mikä lisää katto-ongelmien riskiä.

Tässä artikkelissa perehdymme lumenpudotuksen tärkeyteen ja tutustumme niihin toimintatapoihin, joilla lumi saadaan pudotettua turvallisesti katolta maahan. Oikeanlaisten käytäntöjen omaksuminen varmistaa katon turvallisuuden ja pitkäikäisyyden ympäri vuoden.

Peltikaton asentaminen huopakaton päälle

Miksi lumenpudotus on tärkeää?

Liiallinen lumimäärä katolla voi johtaa katon, sekä sitä kautta koko rakennuksen vaurioitumiseen. Liian suuri lumikuorma voi johtaa vakaviin seurauksiin, kuten vesivahinkoon, kattorakenteiden vaurioitumiseen, ja pahimmillaan jopa katon sortumiseen. Tämän vuoksi lumenpudotus on talvella olennainen osa katon turvallisuuden ja kestävyyden varmistamistamista.

Katolle kertynyt, tiiviiksi pakkautunut lumi lisää merkittävästi katon kuormitusta. Pakkasilma aiheuttaa kostean lumen jäätymistä ja estää sulan veden asianmukaista alasvalumista. 

On myös tärkeä muistaa, että turvallinen lumenpudotus estää lumen putoamisen aiheuttamat yllättävät vaaratilanteet. 

Säännöllinen lumen poistaminen katolta on siis tärkeää niin rakennuksen kestävyyden ja pitkäikäisyyden kuin sen ympärillä elävien ihmisten turvallisuudenkin vuoksi. Lisäksi lumenpudotus edistää myös katon energiatehokkuutta.

Kattoremontti talvella

Lumen pudotus turvallisesti katolta maahan

Lumen pudottaminen turvallisesti katolta maahan on tärkeä tehtävä, joka vaatii huolellisuutta ja asianmukaisia varotoimia. Ennen lumenpudotusta on olennaista arvioida katon tila, lumikuorma ja turvallisuusriskit. 

Mizuki Hisaka pohtii artikkelissaan hauskasti, mutta osuvasti: “Ennen kuin lähdet kiipeämään tikkaita, muista, että lumen ja jään poisto voi olla vaarallinen tehtävä, joka on usein parasta jättää ammattilaisen tehtäväksi. Eikö olisi parempi pysyä turvallisesti maassa kuumaa kaakaota siemaillen, kun asiantuntija hoitaa lumenpoiston puolestasi?”Me Saneerauspojilla tarjoamme asiakkaillemme turvallisen lumenpudotus-palvelun. Varmistamme rakennuksen ympärillä liikkuvien ihmisten ja ajoneuvojen turvallisuuden aitaamalla maahan alueen, johon lumi pudotetaan. Myös työntekijöidemme turvallisuus on meille tietysti tärkeää, joten työntekijöillä on katolla liikkuessaan käytössä turvavaljaat.

Pitääkö omakotitalon katolta pudottaa lunta? 

Lumen pudottamisen tarve omakotitalon katolta riippuu useista tekijöistä, kuten lumikuormasta, katon rakenteista, talon sijainnista ja paikallisista sääolosuhteista. Mikäli lumenpudotus on tarpeen, se tulee suorittaa aina turvallisuus edellä, joko itse tai tarvittaessa ammattilaisen toimesta.

Tärkein lumenpudotuksen tarpeen määrittävä tekijä on lumikuorma, eli lumen paino katolla. Mitä suuremmaksi lumen paino kasvaa, sitä tärkeämpää lumen pudottaminen on. Tämä korostuu erityisesti loivakattoisissa sekä kevytrakenteisissa taloissa. 

Omakotitalon lumenpudotuksen säännöllisyyteen vaikuttaa merkittävimmin alueen tyypilliset sääolosuhteet. Alueilla, joilla on runsaasti lunta ja jäätäviä sateita, lumenpudotuksesta tulee luonnollisestikin huolehtia silloin tarkemmin.

Milloin lumi kannattaa pudottaa?

Lumenpudotuksen tarpeen määrittäminen riippuu useista tekijöistä. Kuten aiemmin artikkelissa kirjoitetaankin. Lumen poistaminen katolta on tarpeen erityisesti silloin, kun lumikuorma, eli lumen kertymä katolla, kasvaa liian suureksi.

Jos lunta kertyy katolle nopeammin kuin sitä valuu alas ja se uhkaa ylittää katon sallitun kuormituksen, lumenpudotus on tarpeen. Lumi voi kerääntyä katolle paikoitellen, joten lumikuorma tulee aina arvioida raskaimman kuormituskohdan mukaan.

Lumikuormaa voi arvioida silmämääräisestikin lumen määrän mukaan, mutta sen lisäksi sitä olisi tärkeä suhteuttaa myös lumen olomuotoon. Kuiva lumi on huomattavasti kevyempää, kuin märkä tai jäinen lumi.

Ammattilaisen arvio katon tilasta auttaa määrittelemään oikean ajoituksen lumenpudotukselle. Näin varmistetaan katon turvallisuus ja pitkäikäisyys.

Paljonko omakotitalon katto kestää lunta?

Katon kantokyky riippuu useista tekijöistä, kuten katon materiaaleista, muotoilusta, kaltevuudesta sekä alueen ilmastosta.

Travelersin artikkeliin on kirjoitettu hyvä muistisääntö, jota viimeistään tulisi noudattaa: 

Katon kantama riippuu useista tekijöistä, kuten kattotyypistä sekä rakenteen iästä ja kunnosta. Hyvä ohje pitää mielessä on, että jos katolle on kertynyt yli 30cm raskasta, märkää lunta tai jäätä, se kannattaa poistaa.”

Rakennusstandardit asettavat yleensä suunnitteluarvot, jotka huomioidaan uutta kattoa rakentaessa. Kattoremontti talvella -artikkelissa kerrotaankin, että katolla on liikaa lunta silloin, kun lumikuorma ylittää rakennusmääräysten ja standardien määrittämän turvallisen rajan. Tämä rajamäärä vaihtelee alueittain, lumen määrästä sekä lumikerroksen tiheydestä riippuen. Jos sinulla herää epäilyksiä katon kestävyydestä lumikuorman suhteen, ota yhteyttä meihin, niin arvioimme tilanteen.

Työkalut lumenpudotukseen

Lumenpudotus on tehokasta ja turvallista oikeita työkaluja käyttämällä. Työkaluja valitessa on äärimmäisen tärkeä varmistaa, että ne soveltuvat puhdistettavan katon kattomateriaalille ja kaltevuudelle. Lumen pudotuksessa on aina huomioitava se, että lumen alla oleva kate ei vahingossa vaurioidu. Mikäli epäröit pudottaa lumia katolta itse, ammattilaisen apu voi olla turvallisuuden takaamiseksi viisainta.

Saneerauspoikien lumenpudottajilla on käytössä tarkoitukseen soveltuvat harjat, lumikolat ja -lapiot. Pehmeäharjaksiset lumenpudotusharjat ovat ihanteellisia kattomateriaalin vahingoittumisen välttämiseksi. Lumikolan ja -lapion avulla suuret lumimäärät saadaan poistettua nopeasti ja turvallisesti.

Taloyhtiön lumenpudotus

Kuten kaikkien muidenkin rakennusten, myös taloyhtiön lumikuorman hallinta on olennaista, jotta estetään mahdolliset vauriot ja turvataan jokaisen asukkaan turvallisuus. 

Taloyhtiön lumenpudotus vaatii huolellista suunnittelua ja oikea-aikaista ajoitusta. Taloyhtiön on varmistettava, että asukkaat ovat tietoisia lumenpudotukseen liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä sekä mahdollisista häiriöistä.

Taloyhtiön lumenpudotus on asuntokohtaisesti tyypillisesti edullisempaa omakotitaloon verrattuna. Lumenpudotuksesta aiheutuvat kulut jaetaan jokaisen osakkaan kesken, jolloin ammattilaisten palvelun hyödyntäminen on todella järkevää.

Acceconseil kiteyttääkin hyvin, kuinka varmistaa työn turvallinen ja tehokas toteutus: 

“Olipa kattosi sitten kalteva tai tasainen, helposti saavutettavissa tai ei, anna lumenpoistoammattilaisten tehdä työt oikein ja suojella sinua, ohikulkijoita ja ajoneuvoja onnettomuuksilta. Lumenpudotus-palveluntarjoajat käyttävät asianmukaisia tekniikoita ja osaavat työskennellä turvallisesti.”

Lumenpudotus hinta – Paljonko maksaa lumen pudotus?

Lumenpudotuksen hinta vaihtelee useista tekijöistä, kuten alueen sääolosuhteista, katon koosta ja korkeudesta, sekä työn vaativuudesta, riippuen. Tyypillisesti lumenpudotuspalvelut hinnoitellaan joko kiinteällä hinnalla tai tuntiveloituksella. Ammattilaisen palkkaaminen tuo mukanaan kuluja, mutta se takaa työn suorittamisen turvallisesti ja tehokkaasti. 

Saneerauspoikien lumenpudotuspalvelut hinnoitellaan tyypillisesti tuntitöinä. Hinta vaihtelee merkittävästä 300-2 000 euron välillä.

On tärkeää ottaa huomioon, että lumenpudotus on investointi katon turvallisuuteen ja pitkäikäisyyteen, mikä voi säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Asianmukaisella lumenpoistolla vältytään lumikuorman aiheuttamilta kalliilta korjauksilta.

Kuinka estää lumen putoaminen?

Lumen putoamisen estäminen on tärkeää turvallisuuden ja mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. Yksi tehokas lumen putoamista estävä tapa on katon lumiesteet. Suomen Vesiremontin artikkelissa kuvataan lumiesteitä hyvin: 

“Lumiesteet on suunniteltu hajottamaan lumikuormaa sekä estämään, tai ainakin hidastamaan, lumen ja jään putoamista katolta äkillisesti. Ne ovat Suomessa olennainen osa talon turvallisuutta, sillä talvet saattavat olla pitkiä ja runsaslumisia. Lumen putoaminen katolta voi aiheuttaa paitsi vaaraa, myös vahinkoja sekä rakennukselle että sen ympäristölle.”

Lumiesteet ovat siis katolle asennettavia esteitä, jotka pyrkivät estämään lumen hallitsematonta alas putoamista. On kuitenkin tärkeä muistaa, että lumiesteistä huolimatta saatetaan usein tarvita lumen mekaanista ja hallittua poistamista.

Lähteet

Angi

Travelers

Acceconseil

Suomen Vesiremontti

Kattoremontti talvella

ota yhteyttä meihin