Peltikaton runkorakenne – Harjatuuletus, Ruoteet, Aluskate

heinä 15, 2022

Tiivistelmä artikkelista ”Peltikaton runkorakenne – Harjatuuletus, Ruoteet, Aluskate”

Talon välikatto eli vintti, koostuu yleensä kantavista rakenteista, lämmöneristeistä kuten villasta, sekä ilma- ja höyrysuluista. Oikealla tavalla tuulettuva välikatto siirtää kosteuden välikaton eristeistä ja yläpohjarakenteesta ulkoilmaan ja näin kosteusvaurioita ei pääse syntymään.

Rakennuksen sisällä oleva lämpimämpi ilma siirtyessään kuivempaan ulkoilmaan tiivistyy peltikatteen alapintaan. Tätä ilmiötä kutsutaan kondenssivedeksi, joka käytännössä on pellin alapuolella olevia vesipisaroita.

Oikealla tavalla tehty välikatto ehkäisee kondensoituvan veden syntymistä haihduttamalla sen ilmaan.

Peltikaton runkorakenne - Harjatuuletus, Ruoteet, Aluskate
Peltikaton runkorakenne – Harjatuuletus, Ruoteet, Aluskate

Millainen on tuulettuva yläpohjan rakenne peltikattoremontissa

Miten tuulettuva yläpohja rakennetaan oikein?

Tuulettuvan alapohjan täytyy olla tarpeeksi väljä, jotta ilma pystyy siellä vaihtumaan. Lisäksi kaikki talon päädyt jätetään aluskatteen osalta auki, joka varmistaa että ilma pääsee rakenteiden läpi.

Toimiva peltikaton harjatuuletus

Toimiva peltikaton harjatuuletus tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin tuulettuva yläpohja. ”Harjatuuletus” -termillä tarkoitetaan aluskatteen, ruodelautojen ja tuuletusriman alla olevaa väljää tilaa, jolla varmistetaan ilman kiertoa läpi yläpohjan.

Jos ilma ei pääse kiertämään yläpohjan läpi, jää se välikatolle tiivistymään vesipisaroiksi joko aluskatetta tai peltikatetta vastaan. Molemmissa tapauksissa tämä on ongelma, koska kostea ilma voi ruostuttaa peltiä tai homehduttaa aluskatetta.

Katon tuuletusväli

Katon tuuletusvälin on oltava vähintään 200 mm, jotta ilma pystyy varmasti vaihtumaan hyvin.

Sisäilmayhdistyksen mukaan tyypillisiä tuuletusväliin liittyviä vaurion syitä ovat:

 • Tasakaton tuuletusväli on liian matala ja siten riittämätön. Tuuletusvälin on oltava vähintään 200 mm.
 • Tuuletusvälin ja räystäsrakenteen liitoskohta on tukkiutunut joko alun perin tai lisäeristyksen yhteydessä.
 • Tuuletusväli katkeaa katon lävistävien rakenteiden tai kattotason yläpuolelle nousevien seinien kohdalla.

Peltikaton rakenne

Yleisin peltikaton rakenne

 • höyrysulku – tällä estetään lämpimän ja kostean sisäilman kondensoitumista eristeisiin tai katteisiin
 • eristevillat – tällä eristetään taloa ja minimoidaan lämpöhukkaa
 • yläpohja – talon ja kattorakenteiden välinen tila, jossa ilma siirtyy ulkotilaan
 • kattotuolit, eli kattoristikot – katon tukirakenteet
 • aluskate, jonka päälle asennetaan tuuletuslaudat ja kattoruoteet
 • tuuletuslaudat – tällä eristetään kattoruoteita aluskatteesta ja tehdään katosta tuulettuvampi
 • kattoruoteet – kattoruoteisiin kiinnitetään peltikate
 • peltikate

Ruoteet

Vanhan katon purku

Wikipedia vastaa Ruodehakuun näin:

Ruode merkitsee arkkitehtuurissa suippenevan rakenteen pitkittäistä tukikaarta. Gotiikalle tyypillisiä ovat ristiholvit, eli ruodeholvit, joiden holvivaippojen välissä ovat niitä tukevat ruoteet.

Rakennustekniikassa ruoteet ovat korokemaisia koolauksia. Esimerkiksi kattoruoteet toimivat vesikatteen alusrakenteena.”

Kattoremonteissa ruoteella tarkoitetaan ruodelautoja, jotka asennetaan tuuletusrimojen päälle. Ruodelautojen päälle asennetaan peltikate.

Mikä ruodelauta aluskatteen alle

Aluskatteen alla käytetään yleensä 32x100mm raakalautaa, mutta myös 22×100 mm:n raakalautaa käytetään. Tämä riippuu hieman tekijästä ja kattotuolien jaosta.

Mikä on kattoruode

Kattoruoteella tarkoitetaan ruodelautoja, jotka toimivat vesikatteen alusrakenteena. Ruodelaudoitus on vaakasuoraan asennettava laudoitus, jonka päälle peltikatto asennetaan tai tiilikaton tiilet ladotaan. Kattoruoteet asennetaan yleensä kattotuolien kohdalle.

Miten ruoteet kiinnitetään onnistuneesti

Ruoteet kiinnitetään nauloilla tuuletusrimoihin. Ruoteissa käytettävät naulat ovat kooltaan 45mm. Ruodejako määräytyy peltiprofiilin mukaan. Yleisimmät ruodejaot ovat 25, 30 tai 35 cm.

Peltikaton aluskate

Peltikaton alle asennettava aluskate on sekä alapuolelta tulevalta mahdolliselta kondenssivedeltä peltiä suojaava sekä alapuolella olevaa välipohjaa ja sen eristyksiä suojaava yleensä muovinen kate. Suomen olosuhteissa aluskatteen asentaminen on välttämättömyys.

Rakennustaito sanoo aluskatteesta näin: Aluskate on vesikatteen alle asennettava kosteudelta suojaava kerros. Suomen vaativissa sääolosuhteissa aluskate on ehdoton. Aluskate suojaa kattorakenteita ja estää sade- ja kondenssivesien pääsyn yläpohjan rakenteisiin. Jos vesi valuu räystäskourun sijaan räystäslaudoitukselle, laudoitus alkaa homehtua ja lahota.”

Aluskate peltikaton alle

Aluskate asennetaan aina laudoituksen päälle, aluskatteen päälle asennetaan ensin tuuletusrimat, joiden päälle asennetaan ruodelaudoitus. Vasta ruodelaudoituksen päälle asennetaan varsinainen peltikate.

Tarvitseeko peltikatto aluskatteen?

Tarvitsee. Suomessa aluskate on ehdoton peltikatteen ja tiilikaton alle, johtuen Suomen hyvin epävakaista ja usein vaihtelevista sääolosuhteista. Katot saattavat ihan hyvin vuotaa Joulukuussa, äkillisistä plussakeleistä johtuen tai keväällä, syksyllä tai kesällä ihan vain kosteiden kelien tai suurten sääerojen vuoksi.

Millä aluskate kiinnitetään

Aluskate kiinnitetään alenpaan pystyrimaan niiteillä. Aluskatteen päälle kiinnitetään tuuletusrimat nauloilla.

Ruodelauta
Ruodelauta

Milloin aluskate tuli pakolliseksi

Aluskatteen käyttö ylestyi Suomessa 80-luvulla ja tuli lopulta pakolliseksi 90-luvun loppupuolella.

Mihin väliin aluskate laitetaan

Aluskate asennetaan kattotuolien päälle asennettavan raakalaudoituksen ja katon ruodelaudoituksen väliin. Tarkalleen ottaen aluskatteen yläpuolelle asennetaan ensin tuuletusrimat.

Toimiva katon runkorakenne pitää yläpohjan kuivana

Toimiva runkorakenne pitää yläpohjan oikeasti kuivana tilana.

Rakennuksen kattorakenne on yksi tärkeimmistä osista yläkerroksen kuivana pitämisessä. Se tarjoaa suojan, joka estää veden pääsyn sisätiloihin ja suojaa mahdollisilta vaurioilta. Oikein suunniteltu ja rakennettu toimiva kattorunkorakenne on pitkäaikainen ratkaisu estämään vesivahinkojen sattumista.

Hyvin rakennetussa kattorunkorakenteessa on tärkeää huomioida kaikki tässä artikkelissa käsitellyt asiat, jotta se voimme olla varmoja, ettei vesivahinkoja pääse tapahtumaan. Jokaisen onnistuneen järjestelmän avaintekijä on riittävä ilmanvaihto, jotta kostea ilma pääsee poistumaan ennen kuin se asettuu muille kodin tai toimitilan pinnoille. Asianmukaisen kuivatuksen varmistamiseksi vesikourut on asennettava kaikkien läpivientien, kuten kattoikkunoiden ja savupiippujen, ympärille. Kaikki aukot on suljettava kunnolla ja varmistettava, ettei kosteus pääse tihkumaan niiden läpi alla olevaan valmiiseen tilaan.

Sekä välipohjan tuuletuksen täytyy olla rakennettu alusta asti oikein.

Lähteet

Sisäilmayhdistys

Wikipedia

Rakennustaito