Yläpohja eli välikatto -rakenne ja kunnostaminen  

touko 6, 2024

Yläpohjan kunnon ylläpito ja kunnostaminen ovat tärkeitä toimenpiteitä rakennuksen pitkäikäisyyden ja energiatehokkuuden varmistamisessa. 

Huolellinen yläpohjan kunnon tarkkailu ja tarvittavat korjaukset auttavat ehkäisemään kosteusvaurioita ja lämpöhävikkiä, mikä säästää sekä ympäristöä että energiakustannuksia. 

Tässä artikkelissa kerromme kattavasti yläpohjasta ja sen rakenteesta. 

Mikä on yläpohja? 

Katon yläpohjalla, eli toiselta nimeltään välikatolla, tarkoitetaan niitä rakenteita ja materiaaleja, jotka muodostavat katon alapuolisen tilan ja eristyksen rakennuksessa.  

Mutta mikä tarkalleen ottaen on välikatto? Välikattoon sisältyy katon alla olevat tukirakenteet, eristysmateriaalit ja höyrynsulut, jotka auttavat säilyttämään lämmön ja ehkäisemään kosteuden kertymisen.  

Yläpohjan asianmukainen eristys ja ilmanvaihto ovat tärkeitä muun muassa rakenteiden kestävyyden kannalta. 

Yläpohja eli välikatto

Yläpohjan rakenne 

Yläpohjan rakenne koostuu useista osista. 4 tärkeintä toimivan yläpohjan muodostavaa rakennetta ovat: 

  1. Aluskate toimii ensimmäisenä kerroksena kattorakenteen alla, suojaten rakennusta kosteudelta ja lialta.  
  1. Tuulettuva yläpohja mahdollistaa ilmavirran katon ja eristeiden välillä, mikä auttaa hallitsemaan kosteutta ja estämään homeen muodostumista.  
  1. Kantavat rakenteet, kuten kattoristikot ja aluslaudoitus, tukevat katon rakennetta.  
  1. Eristeet ja höyrynsulku auttavat säilyttämään lämmön talossa ja estää kosteuden siirtymisen rakenteiden sisälle.  

Avaamme tässä artikkelissa vielä tarkemmin näiden rakenteiden roolia ja käyttötarkoitusta. 

Kaikki nämä osat yhdessä muodostavat toimivan ja kestävän yläpohjarakenteen. Saneerauspojille jo aikaisemmin tehdyssä artikkelissa kerrotaan katon rakenteesta enemmän. 

Aluskatteen tehtävä hyvin tuulettuvassa yläpohjassa 

Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se suojaa kattoa kosteudelta ja roskilta ennen varsinaisen kattopäällysteen asentamista. Aluskate estää myös kondenssiveden pääsyn rakenteisiin. 

Kattoremonttia tehdessä usein kiinnostaa tietää, pitääkö vanha aluskate poistaa. Aluskatteen poistamisen tarve riippuu sen kunnosta ja materiaalista. Jos aluskate on vaurioitunut tai vanhentunut, se on suositeltavaa vaihtaa uuteen ennen uuden kattopäällysteen asentamista.  

Hyväkuntoinen aluskate voi kuitenkin jäädä paikalleen ja toimia pohjana uudelle kattopäällysteelle, mikäli se täyttää edelleen tehtävänsä kosteussuojana ja lisäeristeenä. 

Asiantuntijan arvio on suositeltavaa ennen päätöksiä aluskatteen säilyttämisestä tai vaihtamisesta kattoremontin yhteydessä. 

Aluskatteen tehtävä

Yläpohjan tuuletus 

Tuulettuva yläpohja on rakennuksen yläosan rakenne, jossa on ilmatila eristeen ja ulkokerroksen välissä. Tämä ilmatila mahdollistaa ilmavirran kulkeutumisen räystäistä harjanteelle, poistaen kosteutta ja lämpöä.   

Peltikaton runkorakenne– artikkelissa kerrotaan tuulettuvan välikaton toimivuudesta hyvin. 

“Tuulettuvan yläpohjan täytyy olla tarpeeksi väljä, jotta ilma pystyy siellä vaihtumaan. Lisäksi kaikki talon päädyt jätetään aluskatteen osalta auki, joka varmistaa että ilma pääsee rakenteiden läpi.” 

Oikealla tavalla toteutettu tuulettuva yläpohja on tärkeä osa rakennuksen terveellisyyttä, energiatehokkuutta sekä pitkäikäisyyttä. 

Heikosti tuulettuva yläpohja 

Kuten olemme artikkelista jo ymmärtäneet, yläpohjan kunnollinen tuuletus on äärimmäisen tärkeää. On siis myös tärkeää olla tietoinen merkeistä, jotka osoittavat, että yläpohjan tuuletus ei välttämättä ole kunnossa. Zephyrthomaksen artikkelissa on listattu seuraavanlaisesti viisi merkkiä siitä, ettei yläpohja pääse tuulettumaan kunnolla: 

1. Näkyviä kosteuden aiheuttamia ulkoisia vaurioita 

2. Liian korkeat lämpötilat kodin sisällä 

3. Kosteus ullakolla 

4. Jääpadot talven aikana 

5. Näkyviä vaurioita kodin kosteudesta 

Heikosti tuulettuva yläpohja

Yläpohjan eristys 

Yläpohjan asianmukainen eristys on myös yksi arvokkaista tekijöistä osana toimivaa yläpohjaa. Hyvin tehty eristys estää lämpöhävikkiä talvisin sekä ylikuumenemista kesäisin.  

Pitkällä aikavälillä huonosti toteutettu tai vaurioitunut eristys voi aiheuttaa useita ongelmia. Näihin kuuluvat esimerkiksi lisääntyvät energiankulut ja lämmityskustannukset. 

Huonosti eristetyssä yläpohjassa saattaa myös ilmetä kondensaatiota, mikä voi johtaa rakenteiden kosteusvaurioihin ja homekasvustojen syntymiseen.  

Yläpohjan eristyksen paksuus   

Paljonko eristettä Yläpohjaan?   

Yleisesti suositellaan yläpohjan eristyksen paksuuden olevan vähintään 300 mm, mutta paikoitellen jopa 400-500 mm on tarpeen, jotta saavutetaan riittävä lämmöneristys. 

Erityisesti energiatehokkuutta paranneltaessa päädytään usein vieläkin paksumpiin eristyksiin.   

Eristeen määrä riippuu myös eristysmateriaalista; esimerkiksi villaeristettä tarvitaan yleensä enemmän polyuretaanieristeeseen verrattuna. 

Yläpohjan eristysmääräykset  

Yläpohjan eristysmääräykset vaihtelevat rakennuskohtaisesti ja sijainnista riippuen.  

Yleisesti ottaen rakentamismääräykset Suomessa suosittelevat yläpohjan eristyksen paksuudeksi vähintään 300 mm, mutta pohjoisissa ja kylmemmissä ilmasto-olosuhteissa tarvitaan usein enemmän eristystä, riittävän lämmöneristeen saavuttaakseen.  

Tarkat eristysmääräykset ja suositukset löytyvät rakentamismääräyksistä ja kunkin alueen rakennusstandardeista.  

On tärkeää noudattaa paikallisia määräyksiä, jotta kaikki rakentamisen vaatimukset ja ehdot täyttyvät. 

Vanhan talon yläpohjan eristäminen  

Usein vanhoissa taloissa yläpohjan eristäminen voi olla puutteellinen tai vanhentunut. Tämä näkyy erityisesti suurina lämmityskustannuksina. Tyypillisiä eristyskohteita vanhoissa taloissa ovat yläpohja, ulkoseinät ja alapohja.  

Näiden eristysten ansiosta voidaan ehkäistä tai minimoida myös muita ikääntyville taloille tyypillisiä ongelmia, eli kosteusvaurioita ja homeen muodostumista.  

On tärkeää suunnitella eristystyöt huolellisesti vanhoissa rakennuksissa ottaen huomioon rakenteiden ominaisuudet. 

Vanhan talon yläpohjan eristäminen

Vino yläpohjarakenne  

Vinolle yläpohjarakenteelle tulee tehdä usein erityistoimenpiteitä varmistaakseen rakenteen kestävyyden ja toimivuuden.  

Ensimmäiseksi on tärkeää tarkistaa ja tarvittaessa korjata kattorakenteiden kallistuskulma ja tukirakenteiden kunto. Lisäksi on olennaista varmistaa, että eristeet ja höyrynsulut asennetaan oikein vinon katon muotoon nähden, jotta lämmöneristys ja ilmanvaihto toimivat tehokkaasti. 

Vinoon yläpohjaan saatetaan myös tarvita erityisiä ratkaisuja, kuten kattorakenteiden vahvistamista, jotta katto kestää painoa ja sään vaikutuksia tasapainoisesti.  

Välikaton tuuletuksen toimintatapa 

Tuulettuvan yläpohjan ilmanvaihto tapahtuu kattomateriaalin alapuolella olevan tilan ja ulkoilman välillä, ja sen tarkoituksena on poistaa kosteutta ja lämpöä sekä varmistaa rakenteiden ilmanvaihdon tehokkuus.  

Familyhandymanille tehdyssä artikkelissa on kiteytetty hyvin:  

“Katon ilmanvaihto perustuu siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että lämmin ilma nousee ylöspäin. Yläpohjan tuuletus tapahtuu niin, että räystäiden läheltä ullakolle päässyt viileä ilma poistuu huipun läheltä. Kesällä aurinko lämmittää ilmaa välikatolla, kun taas talvella sitä lämmittää kotisi lämpö.” 

Molempina vuodenaikoina hyvä yläpohjan tuulettuminen on siis tärkeää, jotta vältytään suurilta lämpötilavaihteluilta. Koska lämpötila vaikuttaa ilman suhteelliseen kosteuteen, on äärimmäisen tärkeää, että se pysyisi suhteellisen tasaisena. 

Välikaton tuuletus

Yläpohjan uusiminen ja remontointi  

Yläpohjan uusiminen on tärkeä toimenpide rakennuksissa, joissa ilmanvaihto ja eristys eivät ole riittävät. Tyypillisiä kunnostustarpeita ovat eristeiden lisääminen tai vaihtaminen, vuotojen korjaaminen, ilmanvaihdon parantaminen sekä mahdollinen vesikaton uusiminen.  

Jos yläpohja on ahdas eikä pääse tuulettumaan kunnolla, vanha rakenne puretaan ja tilalle luodaan uusi tuulettuva rakenne. Jos kattotuoleissa on lahovaurioita, niin lahot poistetaan ja kattotuolit vahvistetaan.  

Yläpohjan uusiminen parantaa ilmavirtausta välikatolla tuuletusaukkojen, uuden eristyksen sekä energiatehokkaan kattomateriaalin avulla. Kuten jo artikkelissa aiemmin on tullut ilmi, uudistettu tuulettuva yläpohja parantaa rakennuksen ilmanvaihtoa, ehkäisee kosteusongelmia ja parantaa energiatehokkuutta.  

On tärkeää suunnitella ja toteuttaa remontti huolellisesti ammattilaisten avustuksella. Me saneerauspojilla teemme kattoremontteja ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella. Ota yhteyttä. 

Lähteet 

Familyhandyman- artikkeli 

Saneerauspojat- mikä on harjakatto 

Saneerauspojat- peltikaton runkorakenne 

Zephyrthomas- artikkeli 

Saneerauspojat- yhteystiedot