Varttikate – Miksi varttikatot ovat vähentyneet?

tammi 30, 2024

Varttikattoa on käytetty monenlaisissa rakennuksissa, erityisesti 1950-1980-luvuilla. Tyypillisimmin varttikatetta näkeekin vanhemmissa omakotitaloissa, rivitaloissa, teollisuusrakennuksissa sekä maatiloilla.

Vaikka varttikate on vuosikymmeniä sitten ollut suosittu kattomateriaali, on tärkeää tarkastella sitä nykypäivän näkökulmasta. Varttikattoa saatetaan edelleen käyttää joissain rakennuksissa, mutta nykyiset kattomateriaalivaihtoehdot ja kehittyneemmät tekniikat ovat nostaneet suosiotaan paremman kestävyyden, energiatehokkuuden sekä monipuolisuutensa vuoksi. 

Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin varttikatteeseen ja tutkimme niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet varttikatteen suosion vähenemiseen.

Mikä on varttikate?

Varttikate on kattomateriaali, joka muistuttaa ulkonäöltään ja toimintaperiaatteeltaan tiilikattoa. Varttikatteessa levyt ovat kuitenkin selkeästi tiiliä suurempia ja materiaalitkin poikkeavat toisistaan. Varttikatetta on saatavilla eri väreissä sekä muodoissa, ja se valmistetaan nykypäivänä yleensä kuitusementistä. 1980-luvun loppuun saakka valmistuksessa käytettiin myös terveydelle haitallista asbestia.

Varttikatetta saatetaan nähdä uudemmissakin rakennuksissa, mutta tyypillisimmin sitä näkee vanhemmissa, perinteikkäissä asuin- ja liikerakennuksissa.

Merkittävimmät syyt varttikatteen suosioon ovat aikanaan olleet sen hyvä hengittävyys, kestävyys sekä lämmöneristys.

Varttikate

Mitä tarkoittaa mineriittikatto?

Mineriittikatto on usein aaltoprofiilinen, tiilikattoa muistuttava kattomateriaali, joka valmistetaan kuiduista, sementistä ja lisäaineista. Tämä kuitusementtipohjainen materiaali tunnetaan kestävyydestään ja paloturvallisuudestaan.

Mineriittikattoa on käytetty Suomessa etenkin 1970- ja 1980 –luvuilla. On tärkeää huomioida, että tämän ajan mineriittikatoissa käytettiin usein asbestia. Asbesti on suuri terveydellinen riski, jonka vuoksi yhä useampi päätyykin purkamaan vanhan mineriittikaton ja korvaamaan sen nykyaikaisemmilla materiaaleilla.

Mitä on asbesti?

Asbesti on tuttu termi rakennusalalla, mutta mitä asbesti tarkalleen ottaen on? Michelle Whitmer vastaa tähän kysymykseen hyvin: “Asbesti on mineraali, jonka kuidut kestävät lämpöä, sähköä ja korroosiota. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi yritykset käyttivät asbestia aikoinaan esimerkiksi rakennusmateriaaleissa, eristeissä, palosuojamateriaaleissa sekä jarruissa.”

Tyypillisimmin asbestikeskusteluun törmää vanhojen talojen remonttien yhteydessä, sillä asbestia on hyödynnetty Suomessa etenkin rakennusten katoissa ja eristeissä.  

Asbestin käyttö on monissa maissa rajoitettu tai kielletty sen terveysriskien vuoksi. Asbestia käytettiin Suomessa rakentamisessa aina 1994 –luvulle saakka.

Asbesti oireet – Mitä asbesti tekee ihmiselle?

Asbestialtistus voi aiheuttaa useita terveysongelmia. Oireet eivät välttämättä näy heti, vaan ne ilmenevät tyypillisesti vasta vuosia altistumisen jälkeen.  

Asbesti aiheuttaa ihmiselle kolmenlaisia vakavia keuhkosairauksia, asbestoosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa. (Lainattu terveyskirjaston sivuilta) Mesoteliooma on keuhkopussin pahanlaatuinen kasvain, kun taas asbestoosissa keuhkojen toimintakyky heikkenee keuhkoihin kertyneiden kuitujen ja niiden ympärillä olevien sidekudosten vuoksi.

Lung erittelee asbestoosin 6 tyypillisintä oiretta:

  1. Hengenahdistus
  2. Jatkuva kuiva yskä
  3. Puristava tunne tai rintakipu
  4. Painonpudotus ruokahaluttomuudesta
  5. Kuiva, rätisevä ääni keuhkoissa sisäänhengityksen aikana
  6. Normaalia leveämmät ja pyöreämmät sormenpäät ja varpaat

Asbestin terveysvaarat korostavat asbestin asianmukaisen käsittelyn ja varovaisuuden tärkeyttä.

Varttikate asbesti Onko mineriittikatossa asbestia? 

Monissa vanhemmissa mineriittikatoissa voi olla asbestia, mikä on tietysti huolestuttava terveysriski. Nykyään asbestipitoisia mineriittikattoja ei enää rakenneta, sillä asbestin käyttö on rakennusmateriaalina kielletty sen terveysvaikutusten vuoksi. 

Nykyaikaiset varttikatteet ovat siis asbestittomia vaihtoehtoja, mutta vanhempien kattojen kohdalla on äärimmäisen tärkeää tarkastella niiden ominaisuudet ja riskit huolellisesti. Jos talossa on vanha mineriittikatto, siihen on suositeltavaa tehdä asbestikartoitus.

Mitä eroa on mineriittikatolla ja varttikatolla?

Mineriittikatto ja varttikatto ovat niin lähellä toisiaan, että niistä puhutaan usein samana materiaalina. Näillä kahdella on kuitenkin myös hiuksenhienoja ominaisuuseroja. Mineriittikatteen kestävyysominaisuudet ovat varttikatetta paremmat, mutta varttikate taas on suuremmalla todennäköisellä asbestiton. 

Vaikka mineriittikaton ja varttikaton välillä voidaankin nähdä pieniä eroavaisuuksia, kaikki tässä artikkelissa käymämme asiat koskevat molempia kattomateriaaleja.

Varttikatteen käyttöikä

Varttikatteen, eli myös mineriittikaton käyttöikään vaikuttavat moni seikka. Mitchell Layton kiteyttää yhteen lauseeseen vastauksen kysymykseen, kuinka pitkään varttikatto kestää?:

“Asianmukaisella hoidolla ja kunnossapidolla kuitusementtipäällysteisen katon elinajanodote voi olla jopa 60 vuotta.” 

Kuten muidenkin kattomateriaalien, myös varttikatteen käyttöikään vaikuttavat merkittävimmin sen hoito ja ylläpito. Muita käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ovat luonnollisestikin paikalliset olosuhteet ja ilmankosteus, sekä UV-säteilyn voimakkuus. Lisäksi varttikatteen ammattitaitoinen ja oikeaoppinen asennus vaikuttaa katon suorituskykyyn ja kestävyyteen.

Varttikate pinnoitus ja maalaus

Varttikatteen, eli mineriittikaton maalaus ja pinnoitus soi olla järkevää, mikäli katto on hyvässä kunnossa ja sen käyttöikää on vielä reilusti jäljellä. 

Katon maalauksella voidaan saada aikaan merkittäviä esteettisiä muutoksia, kun taas pinnoituksella voi parantaa katon toiminnallisuutta. 

Peltikaton korjaus ja huolto –artikkelissa kerrotaan peltikaton pinnoituksesta, mutta tämä pätee kaikkia muitakin pinnoitettavia kattomateriaaleja:

”Katon pinnoite pidentää katon käyttöikää sekä lisää kattoon myös ylimääräisen eristekerroksen. Tämä voi vähentää energiakustannuksia ja auttaa pitämään rakennuksen lämmön tasaisempana.”

Vaikka varttikatteen pinnoitus ja maalaus voivat tuntua houkuttelevalta keinolta elvyttää katon ilmettä, se ei aina ole kannattavaa. On tärkeä miettiä, onko varttikatteen pinnoitus ja maalaus hyvä investointi pitkällä aikavälillä.

Mineriittikatto rikkiKannattaako varttikatteen uusiminen?

Varttikatteen korjaaminen voi pidentää sen käyttöikää, mutta on tilanteita, joissa vaihto uuteen kattoon on viisaampi ratkaisu. Laajat vauriot, toistuvat ongelmat ja asbestipitoisuus katossa ovat selkeimpiä merkkejä siitä, että vanha varttikate on tullut tiensä päähän. 

Varttikatteen vaihto uuteen materiaaliin voi tuoda pitkäaikaisempia etuja ja parantaa rakennuksen kokonaiskestävyyttä. Kymmeniä vuosia sitten varttikate oli monen ihmisen valinta sen kestävyyden ja turvallisuuden vuoksi. Tänä päivänä yhä useampi päätyy peltikattoon juurikin näistä samoista syistä. Peltikatto tarjoaa kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä, energiatehokkuutta, sekä turvaa ja suojaa muuttuvissakin sääolosuhteissa. Lisäksi peltikatot ovat helppohoitoisia ja vaativat vähemmän huoltoa kuin muut kattomateriaalit. Peltikattoremontista voit lukea lisää täältä.

Varttikatteen purkaminen – Voiko varttikaton purkaa itse?

Varttikaton purkaminen voi olla haastava tehtävä, joka vaatii erityistä tietämystä ja varotoimia. Varttikate saattaa sisältää asbestia, mikä tekee purkamisesta riskialttiin ja vaarallisen toimenpiteen. Asbesti on terveydelle haitallinen aine, ja sen käsittelyyn on noudatettava tarkkoja määräyksiä. Asbestitöihin tarvitaan Suomessa aina asbestipurkuluvan. 

Asbestin kanssa toimiminen vaatii erityisiä varotoimia, joten asbestipitoisen varttikaton purkaminen tulisi aina jättää ammattilaisten tehtäväksi. Asbestipurku edellyttää erikoiskoulutusta, asianmukaisia suojavarusteita ja erityisiä purkamismenettelyjä. Virheellinen toiminta voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä sekä ympäristöongelmia.

Jos kattomateriaali on todettu tutkimusten avulla asbestittomaksi ja päätät purkaa varttikatteen itse, on tärkeää ottaa huomioon paikalliset rakennusmääräykset, turvallisuusstandardit ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita.

Varttikatteen hävitys

Varttikatteen hävitys on hoidettava huolellisesti noudattaen paikallisia rakennusmääräyksiä ja ympäristöstandardeja. 

Jos varttikatto sisältää asbestia, se on käsiteltävä erityisvarotoimin ja toimitettava asianmukaisesti asbestijätteen käsittelyyn. 

Koska asbestitöihin vaaditaan asbestipurkuluvan, me Saneerauspojilla käytämme varttikateremonteissa vastuullista aliurakoitsijaa, jolla on asbestin purkuun ja kattomateriaalin hävitykseen liittyvää ammattitaitoa ja tietämystä.

Asbestittoman varttikatteen hävitys on luonnollisestikin helpompaa kierrättää halutessan myös itse.

Varttikaton vaihto peltikattoon

Varttikaton vaihto peltikattoon on harkitsemisen arvoinen ratkaisu useista syistä. Kuten jo aiemmin artikkelissa mainittiin, peltikatto tarjoaa samoja ominaisuuksia kuin varttikatekin, mutta sen lisäksi sillä on myös muitakin etuja. 

Varttikatteen vaihto peltikatteeseen parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, vähentää ylläpito- ja huoltotarvetta, sekä luo rakennukselle modernimman ilmeen. Peltikattojen monipuoliset tyylivaihtoehdot mahdollistavat sen, että jokaiseen rakennukseen löytyy sopiva katemateriaali rakennuksen iästä ja arkkitehtuurista riippumatta. On myös hyvä muistaa, että uusi katto nostaa rakennuksen arvoa merkittävästi. Uuden katon valintaan vaikuttaa merkittävästi tietysti budjetti. Peltikaton hinnasta saat laajemmin tietoa artikkelista Todellinen kattoremontin hinta 2024.

Mineriittikatto

Lähteet

TH

Asbestos

Lung

Peltikaton korjaus ja huolto

Kattoremontti ja uuden katon asennus- 10 tärkeintä kysymystäTodellinen kattoremontin hinta 2024.